Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180 R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487 w miejscowości Róża i Zasów Construction work EN Nieograniczony 3603293 - I quarter No - - 2021-03-24 17:44:31 2021-03-24 17:44:31
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego Construction work Basic mode – optional negotiations 8120000 - II quarter No - - 2021-03-24 17:45:28 2021-03-24 17:45:28
Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 - 6+230,00 oraz 7+630,00 - 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, (...) Construction work Basic mode - no negotiation 5868120 - II quarter No - - 2021-03-24 17:46:15 2021-03-24 17:46:15
Dostawa grysu, klińca i tłucznia w 2022 roku Delivery Basic mode - no negotiation 130000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:47:14 2021-03-24 17:47:14
Dostawa piasku w 2022 roku Delivery Basic mode - no negotiation 140000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:47:48 2021-03-24 17:47:48
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w 2022 roku Delivery Basic mode - no negotiation 140000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:48:19 2021-03-24 17:48:19
Dostawa soli drogowej "DR" do zimowego utrzymania dróg w 2022 roku Delivery Basic mode - no negotiation 130000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:49:17 2021-03-24 17:49:17
Dostawa paliw płynnych w 2022 roku Delivery Basic mode - no negotiation 130000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:49:49 2021-03-24 17:49:49
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy Service Basic mode - no negotiation 900000 - IV quarter No - - 2021-03-24 17:50:30 2021-03-24 17:50:30