Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
483021 ZP.271.8.2021 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej” Wojciech Zboch 2021-07-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
477818 ZP.271.7.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny i Głowaczowa” – etap I w km 2+080 – 3+950 (km lokalny 0+000 – 1+870) w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego” Wojciech Zboch 2021-07-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
478346 ZP.271.6.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecławgr. powiatu-Chotowa - budowa chodnika w km od 13+610 – 13+734 w m. Żyraków” w ramach zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1184R Przecławgr. powiatu-Chotowa w m. Żyraków, nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w m. Nagawczyna oraz budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1323R Frysztak-Klecie w m. Opacionka”. Wojciech Zboch 2021-07-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453175 ZP.271.4.2021 „Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 w m. Bączałka” Wojciech Zboch 2021-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
454976 ZP.271.5.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340 – 4+375 w m. Zasów i Mokre” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków” Wojciech Zboch 2021-05-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
454974 ZP.271.3.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruch pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego ": Część 1 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 1+318 – 2+315 w m. Pilzno” Część 2 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd – budowa chodnika w km 3+480 – 4+326 w m. Łęki Dolne” Część 3 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – gr. pow. – Jodłowa – gr. pow. - Ryglice – budowa chodnika w km 26+402 – 28+602 w m. Jodłowa” Wojciech Zboch 2021-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
454973 ZP.271.2.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: cz. 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282R Pustków – gr. pow. – Wola Ociecka – budowa chodnika w km 1+585 – 2+794 w m. Pustków” cz. 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno – Róża – budowa chodnika w km 3+558 – 4+229 w m. Lipiny” Wojciech Zboch 2021-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
432095 ZP.271.1.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 w m. Róża i Zasów” Wojciech Zboch 2021-03-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings