Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodnokanalizacyjną Construction work Basic mode - no negotiation 4386544.72 - I quarter No - - 2023-01-27 15:33:40 2023-01-27 15:33:40
Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem - część z I etapu (ogrodzenie) Construction work Basic mode - no negotiation 359013.12 - III quarter Yes - - 2023-10-06 11:13:49 2023-01-27 15:34:38
Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku Service EN Nieograniczony 5160291 - I quarter No - - 2023-01-27 15:36:20 2023-01-27 15:36:20
Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem Construction work Basic mode - no negotiation 391478 - July Yes - - 2023-10-06 11:14:33 2023-04-21 12:26:33
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury wraz z budową boksów garażowych dla OSP w Żędowicach (opracowanie dokumentacji projektowej) Service Basic mode - no negotiation 128500 - April Yes - - 2023-04-21 12:29:59 2023-04-21 12:29:59
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Service EN Nieograniczony 5665097.61 - April Yes - - 2023-04-21 12:32:12 2023-04-21 12:32:12
Remont odcinka drogi gminnej łączącej ulice Paderewskiego i Handlową w Zawadzkiem Construction work Basic mode - no negotiation 222884.95 - III quarter Yes - - 2023-10-06 11:16:03 2023-10-06 11:16:03
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa separatorów wraz z osadnikami na wylotach kanalizacji deszczowej w gminie Zawadzkie Service Basic mode - no negotiation 219000 - IV quarter Yes - - 2023-10-06 11:19:44 2023-10-06 11:19:44
Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich Construction work Basic mode - no negotiation 75679.1 45231400-9 October Yes - - 2023-10-23 10:15:34 2023-10-23 10:15:34
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2.300.000,00 zł Service Basic mode - no negotiation 755550 66113000-5 October Yes - - 2023-10-23 10:18:10 2023-10-23 10:18:10