Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
847895 OR.271.1.9.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa separatorów wraz z osadnikami na wylotach kanalizacji deszczowej w gminie Zawadzkie Dorota KLYSSEK 2023-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840874 OR.271.1.7.2023 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 2 300 000 złotych Dorota KLYSSEK 2023-11-23 14:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
836397 OR.271.2.6.2023 Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach w miejscowości Zawadzkie przy ul. Powstańców Śląskich Dorota KLYSSEK 2023-11-23 15:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
828940 OR.271.1.7.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa separatorów wraz z osadnikami na wylotach kanalizacji deszczowej w gminie Zawadzkie Dorota KLYSSEK 2023-10-23 16:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
818537 OR.271.2.5.2023 „BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM” Etap: Ogrodzenie terenu Dorota KLYSSEK 2023-10-09 14:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811671 OR.271.2.4.2023 Remont odcinka drogi gminnej łączącej ulice Paderewskiego i Handlową w Zawadzkiem Dorota KLYSSEK 2023-10-09 14:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
808333 OR.271.2.3.2023 „BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM” Etap: Ogrodzenie terenu Dorota KLYSSEK 2023-09-08 09:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801151 OR.271.1.6.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Dorota KLYSSEK 2023-09-25 15:05:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
789042 OR.271.2.2.2023 Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem Dorota KLYSSEK 2023-07-31 15:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759583 OR.271.1.3.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Dorota KLYSSEK 2023-06-27 00:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
761582 OR.271.1.4.2023 „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Strzeleckiej 35 w Żędowicach w ramach realizacji inwestycji ujętej w budżecie gminy Zawadzkie pod nazwą „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury wraz z budową boksów garażowych dla OSP w Żędowicach” Dorota KLYSSEK 2023-07-11 19:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to