Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
854969 FN.272.6.2023.ŁG Dostawa serwera danych i oprogramowania Łukasz Goszczyński 2023-12-06 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
850336 FN.272.5.2023.ŁG Dostawa foteli biurowych, ochraniaczy podłogi i lampek biurkowych Łukasz Goszczyński 2023-11-27 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
845737 Usługa sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie - zamowienie w częściach Łukasz Goszczyński 2023-11-23 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
846517 FN.272.1.2023.ŁG Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy Łukasz Goszczyński 2023-11-30 09:32:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
846505 FN.272.4.2023.ŁG Wykonanie 2 usług eksperckich dla WUOZ Szczecin Łukasz Goszczyński 2023-11-30 11:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
840752 FN.272.1.2023.ŁG Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy Łukasz Goszczyński 2023-11-30 11:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
843119 FN.272.2.2023.ŁG Wykonanie usług eksperckich dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie – zamówienie podzielone na części Łukasz Goszczyński 2023-11-15 11:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
840099 FN.272.3.2023.ŁG Dostawa osuszacza powietrza wraz z przedłużaczem kablowym na bębnie Łukasz Goszczyński 2023-11-30 11:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
839665 FN.272.2.2023.ŁG Wykonanie usług eksperckich dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie – zamówienie podzielone na części Łukasz Goszczyński 2023-11-06 10:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
840166 Uporządkowanie akt kategorii A i B znajdujących się w filii Archiwum Zakładowego w Delegaturze w Koszalinie Łukasz Goszczyński 2023-11-30 10:32:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to