Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
545325 K/Adm 33A/2021 Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala -K/Adm 33A/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-12-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
545397 K/Adm 34A/2021 Świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala - K/Adm 34A/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-12-09 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
534023 Adm 8A/2021 Wykonanie przebudowy wraz z remontem budynku 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 8A/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
536817 K/Adm 36/2021 Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia oraz dyżury lekarskie w Izbie Przyjęć Szpitala- K/Adm 36/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-24 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
536108 Adm 12A/2021 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 12A/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534603 K/Adm 34/2021 Świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala - K/Adm 34/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-22 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
535979 K/Adm 35/2021 K/Adm 35/2023 -Świadczenia usług w zakresie kierowania Oddziałem Psychiatrycznym 19D oraz świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej zapewniającej całodobową opiekę medyczną w oddziałach Szpitala lub w Izbie Przyjęć Szpitala K/Adm 35/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-22 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
531719 Adm 10A/2021 Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni w rejonie budynku 6a/7a na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 10A/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
534554 K/Adm 33/2021 Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala -K/Adm 33/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-22 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
520812 Adm 9/2021 Dostawa leków – znak sprawy Adm 9/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
532598 Adm 12/2021 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 12/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
519561 K/Adm 10/2021 Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni w rejonie budynku 6a/7a na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 10/2021 Dział Zamówień Publicznych 2021-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
394711 K/Adm 21D/2020 Konkurs ofert na świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym 20C – znak sprawy K/Adm 21D/2020 Dział Zamówień Publicznych 2020-11-10 13:14:10 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to