Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917122 WN1/0141/24 Likwidacja otworów hydrogeologicznych na terenie spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku oraz w Sierakowie Słupskim gm. Kobylnica Donata Feszak 2024-05-07 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
919511 WN1/0253/24 Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego Donata Feszak 2024-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
913183 WN1/0147/24 Dostawa energii elektrycznej na rok 2025 dla Spółki "Wodociągi Słupsk" Krzysztof Chmura 2024-05-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
916352 WN1/0054/24 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy Redzikowo Krzysztof Chmura 2024-05-24 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
897021 WN1/0129/24 Wykonanie hydrogeologicznego otworu awaryjnego nr 3 i jego zafiltrowania kolumną filtracyjną na ujęciu wody we Wrzącej wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z tego otworu Donata Feszak 2024-04-05 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
890815 WN1/0119/24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Duńskiej w Słupsku Donata Feszak 2024-03-04 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
891338 WN1/0093/24 Transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 Krzysztof Chmura 2024-02-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
866694 WN1/0708/23 Transport i zagospodarowanie osadów o kodzie 19 08 05 Agnieszka Borecka 2024-01-05 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
867264 WN1/0578/23 Sukcesywna dostawa olejów silnikowych na potrzeby zasilania agregatów prądotwórczych oraz badanie oleju po wymianie. Krzysztof Chmura 2024-01-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853399 WN1/0614/23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Grechuty w Słupsku Donata Feszak 2023-12-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
854695 WN1/0641/23 Usługa odśnieżania dachów obiektów Spółki "Wodociągi Słupsk" Agnieszka Borecka 2023-12-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
849468 WN1/0590/2023 Wykonanie robót remontowo - budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Donata Feszak 2023-11-30 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
824265 WN1/0523/23 Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupsku Donata Feszak 2023-10-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
820187 WN1/0497/23 Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Zagórki do miejscowości Zbyszewo Donata Feszak 2023-10-03 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
692252 WN1/0525/22 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica Agnieszka Borecka 2022-12-08 14:49:10 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444938 WN1/0177/21 Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupsk Jolanta Lelakowska 2021-05-31 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to