Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
603723 13/D/2022 Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi. Małgorzata Luciak 2022-05-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
605005 11/D/2022 Dostawa zestawów jednorazowych do poboru UKKP z wykorzystaniem separatora MCS plus oraz zestawów do inaktywacji wirusów w Koncentracie Krwinek Płytkowych kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego Małgorzata Luciak 2022-05-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
613441 KO 4/2022 świadczenie usług medycznych w zakresie badań immunologii transfuzjologicznej dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Krakowie. Małgorzata Luciak 2022-05-27 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
611021 15/D/2022 Dostawa odczynników do badań przesiewowych dawców krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji oraz dzierżawa niezbędnej aparatury. Joanna Jeleniewicz 2022-06-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
615974 18/D/2022 Zakup autokaru do poboru krwi Małgorzata Luciak 2022-06-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610982 15/SPiZ/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych Paulina Widła 2022-05-20 10:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
607244 14/D/2022 Dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących. Małgorzata Luciak 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
606517 16/U/2022 Odbiór odpadów medycznych z TS WCKiK Kraków, Gdańsk i Wrocław Małgorzata Luciak 2022-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
606618 14/SPiZ/2022 Dostawa krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową. Krystyna Piotrowska 2022-05-02 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
599026 13/SPiZ/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych dla TS WCKiK SPZOZ w Lublinie Paulina Widła 2022-04-22 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
600636 10/D/2022 Dostawa jednorazowych nakłuwaczy igłowych oraz końcówek sterylnych z filtrem do pipet automatycznych Eppendorf Joanna Jeleniewicz 2022-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
598985 12/SPiZ/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie Paulina Widła 2022-04-21 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
601928 11/ZT/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do transportu krwi i jej składników. Magdalena Piotrowska 2022-04-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
600154 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej [Pb95] dla pojazdów służbowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Magdalena Piotrowska 2022-04-14 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
598817 11/ZT/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do transportu krwi i jej składników. Magdalena Piotrowska 2022-04-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
584203 5/D/2022 Dostawa czekolad Małgorzata Luciak 2022-03-10 14:11:11 Przetarg nieograniczony Supply Go to
572990 KO/3/2022 Świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy w TS Ełk i Szczecin. Małgorzata Luciak 2022-03-10 14:07:55 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
539016 38/SPiZ/2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań biochemicznych dla potrzeb TS WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy Paulina Widła 2021-11-29 12:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
538024 36/SPiZ/2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań biochemicznych dla potrzeb TS WCKiK SPZOZ w Krakowie Paulina Widła 2021-11-29 12:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
483325 21/SPiZ/2021 Dostawa wody źródlanej Krystyna Piotrowska 2021-07-20 11:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
481007 18/SPiZ/2021 Dostawa wody źródlanej Krystyna Piotrowska 2021-07-13 14:39:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
479355 17/SPiZ/2021 Dostawa analizatora hemoglobiny Krystyna Piotrowska 2021-07-13 10:16:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
477516 16/SPiZ/2021 Dostawa wody źródlanej Krystyna Piotrowska 2021-07-08 08:40:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
465438 14/SPiZ/2021 Dostawa worków na odpady medyczne zakaźne oraz odpady komunalne Krystyna Piotrowska 2021-06-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
451862 12/SPiZ/2021 Dostawa etykiet samoprzylepnych Krystyna Piotrowska 2021-05-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
446750 11/SPiZ/2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych dla TS WCKiK SPZOZ w Lublinie Paulina Widła 2021-05-05 10:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to