Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
888570 BZP.2710.6.2024.ECS Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Ewelina Ciurko -Sebzda 2024-02-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
880916 BZP.2710.84.2023.MP Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego Monika Pakulska 2024-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
877116 BZP.2712.1.2024.AW Remont instalacji centralnego ogrzewania dla DS. DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu Adriana Wiaderek 2024-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879955 BZP.2711.3.2024.IWK Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątanie posesji przed budynkiem przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu Adriana Wiaderek 2024-03-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
833990 BZP.2711.55.2023.KDD Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Uniwersytetu Wrocławskiego Katarzyna Danielewska-Drzazga 2024-03-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
862943 BZP.272.14.2023.AW Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do systemu do multiparametrycznej charakterystyki makromolekuł Adriana Wiaderek 2024-03-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
885717 BZP.2711.76.2023.DKP Sprzątanie pomieszczeń oraz posesji przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu Dominika Kalwat-Posłuszny 2024-03-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
888142 WB.2710.2.2024.KB Dostawa inkubatora z dozowaniem CO2 przeznaczonego do hodowli wrażliwych kultur komórkowych takich jak komórki macierzyste i pierwotne dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Katarzyna Bednarz 2024-02-23 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
887554 DPHPOP.2711.1.2024.PWK Usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego Paulina Wyrembek-Koczwara 2024-02-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
885255 BZP.2710.3.2024.DKP Zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci dla potrzeb Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego Paweł Mężyk 2024-02-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
884950 BZP.2710.4.2024.DKP „Zbiorczy zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów oraz Administracji Centralnej” Wioletta Franz-Prokop 2024-02-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
885232 BZP.2710.50.2023.MG Dostawa naparowywarki do wytworzenia warstw organicznych w UHV w ramach IDUB doposażenia aparatury naukowo badawczej FAB Monika Golińczak 2024-02-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
886336 BZP.2710.9.2024.MG Dostawa systemu sensorów do bezinwazyjnego monitorowania wzrostu mikroorganizmów w czasie rzeczywistym Monika Golińczak 2024-02-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
880464 BZP.2711.4.2024.PM Usługa wsparcia technicznego dla serwerów IBM /Lenovo posiadanych przez Uniwersytet Wrocławski Paweł Mężyk 2024-02-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
872554 BZP.2710.2.2024.AW Dzierżawa urządzeń środowiska drukowania z usługą rozliczania kosztów tych urządzeń, usługą serwisu, dostawą urządzeń do wskazanych lokalizacji oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, przez okres 48 miesięcy Adriana Wiaderek 2024-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
883290 WB.2710.1.2024.RM Dostawa licencji bezterminowej specjalistycznego oprogramowania LasX do analizy danych FLIM w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania. Renata Michałowska 2024-02-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
859346 BZP.2711.71.2023.MG „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego” Monika Golińczak 2024-02-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
826680 ZBC.2710.11.2023.AŻ Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania próbek oraz odczynników termowrażliwych dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Agnieszka Kwiatkowska 2023-10-23 11:52:27 Zapytanie ofertowe Supply Go to
709661 BZP.272.20.2022.BO Dostawa wraz z montażem 6 biurek z regulacją wysokości i 6 foteli ergonomicznych z regulacją wielopłaszczyznową, dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami Beata Obuchowska 2023-03-23 15:02:50 Przetarg nieograniczony Supply Go to
731107 WB.2710.5.2023.RM Dostawa inkubatora CO2 z segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi oraz regulowaną atmosferą O2 przeznaczonego do hodowli szczególnie wrażliwych komórek eukariotycznych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Renata Michałowska 2023-02-28 13:44:12 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
721321 BZP.2712.16.2022.BO Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu Beata Obuchowska 2023-02-15 15:22:47 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634093 BZP.2712.6.2022.MR Wymiana dźwigu osobowego (lewego) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w DS. „Dwudziestolatka” mieszczącym się przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu. Marta Rochala 2022-08-10 11:58:01 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878012 ZBPI.2710.74.2023.WS Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania próbek mikroorganizmów wraz z wyposażeniem dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr Agnieszka Kwiatkowska 2024-02-05 13:40:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855490 WFA.2710.162.2023.JK Zakup komory rękawicowej (glove box) na potrzeby realizacji projektu badawczego Justyna Kulik 2023-12-21 11:14:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
859573 ZBRZ.2710.48.2023.MD Dostawa 6 mikroskopów binokularnych typu Leica DM 300 dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Agnieszka Kwiatkowska 2023-12-19 13:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
858761 ZBC.2710.11.2023.AŻ Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania próbek oraz odczynników termowrażliwych dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Agnieszka Kwiatkowska 2023-12-15 13:36:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
852531 WFA.2710.119.2023.JK Zakup komórki efuzyjnej (naparowywarki) do adsorpcji metali wymagających użycia wysokich temperaturach w ramach IDUB doposażenia aparatury naukowo badawczej FAB Justyna Kulik 2023-12-19 11:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850090 WFA.2710.148.2023.JK Zakup i montaż wraz z transportem wysokorozdzielczego analizatora pola wbudowanego w MCPLEED do pomiaru niskich zmian energii w zakresie od 10 eV do 150 eV w ramach IDUB doposażenie aparatury naukowo badawczej FAB Justyna Kulik 2023-12-11 11:18:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850820 ZFMR.2710.27.2023.KK ZFMR.2710.27.2023.KK Dostawa tytanowego rotora wychylno-kątowego 6x 38,50 ml kompatybilnego z ultrawirówka OPTIMA XPN 80-IVD dla Wydziału Nauk Biologicznych UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Agnieszka Kwiatkowska 2023-12-01 13:55:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
836606 BZP.2710.61.2023.AW Dostawa uniwersalnego czytnika mikropłytkowego Adriana Wiaderek 2023-12-01 16:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
810597 BZP.2710.40.2023 Dostawa zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu do pomiaru właściwości fizycznych w niskich temperaturach i w polu magnetycznym dla Wydziału Fizyki i Astronomii wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Adriana Wiaderek 2023-12-22 09:21:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
809623 BZP.2710.44.2023.AW Dostawa systemu 96/24 do wysokoprzepustowej i indywidualnej analizy przyżyciowej parametrów metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym z dedykowaną normalizacją sprzętową Adriana Wiaderek 2023-12-13 09:22:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to