Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667433 G.II.271.7.2022 Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki (2022/BZP 00361760/01) Emilia Kozłowska 2022-10-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627659 G.II.271.6.2022 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Puchówka i Sobole gmina Wieliczki Emilia Kozłowska 2022-06-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603960 G.II.271.3.2022 Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach- drugie postępowanie, w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" (2022/BZP 00000723/03/P) Emilia Kozłowska 2022-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604776 G.II.271.4.2022 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy Emilia Kozłowska 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605905 G.II.271.5.2022 Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2022r. (2022/BZP 00000723/05/P) Emilia Kozłowska 2022-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594103 G.II.271.2.2022 Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2022/BZP 00104972/01) Emilia Kozłowska 2022-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
578957 G.II.271.1.2022 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2022/BZP 00068983/01) Emilia Kozłowska 2022-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
549826 G.II.271.8.2021 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki Emilia Kozłowska 2021-12-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
518981 G.II.271.7.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole Gmina Wieliczki (2021/BZP 00225828/01) Emilia Kozłowska 2021-10-27 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
505970 G.II.271.6.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 1909 N do m. Nowy Młyn (2021/BZP 00175434/01) Emilia Kozłowska 2021-09-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495943 G.II.271.5.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn (2021/BZP 00148849/01) Emilia Kozłowska 2021-08-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings