Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
872237 G.II.271.1.2024 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie w formule zaprojektuj i wybuduj(BZP 2024/BZP 00021017/01) Emilia Kozłowska 2024-01-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
862081 G.II.271.7.2023 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki (BZP 2023/BZP 00543548) Emilia Kozłowska 2023-12-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
775122 G.II.271.6.2023 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (BZP 2023/BZP 00242796) Emilia Kozłowska 2023-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
762485 G.II.275.5.2023 "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja trzecia (2023/BZP 00201475) Emilia Kozłowska 2023-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757694 G.II.271.4.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Wieliczki (2023/BZP 00187908) Emilia Kozłowska 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
740725 G.II.271.2.2023 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (BZP 2023/BZP 00135410) Emilia Kozłowska 2023-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
744350 G.II.271.3.2023 Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2023 roku (2023/BZP 00146165/01) Emilia Kozłowska 2023-03-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
740656 G.II.271.1.2023 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin- Markowskie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja druga (BZP2023/BZP 00135211) Emilia Kozłowska 2023-03-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
695584 G.II.271.10.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki (2022/BZP 00458053/01) Emilia Kozłowska 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
680916 G.II.271.9.2022 Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki 2022/BZP 00407751/01) Emilia Kozłowska 2022-11-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings