Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695584 G.II.271.10.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki (2022/BZP 00458053/01) Emilia Kozłowska 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
680916 G.II.271.9.2022 Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki 2022/BZP 00407751/01) Emilia Kozłowska 2022-11-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
676047 G.II.271.8.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR (2022/BZP 00392053/01)" Emilia Kozłowska 2022-10-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
667433 G.II.271.7.2022 Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki (2022/BZP 00361760/01) Emilia Kozłowska 2022-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
627659 G.II.271.6.2022 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Puchówka i Sobole gmina Wieliczki Emilia Kozłowska 2022-06-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603960 G.II.271.3.2022 Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach- drugie postępowanie, w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" (2022/BZP 00000723/03/P) Emilia Kozłowska 2022-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604776 G.II.271.4.2022 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy Emilia Kozłowska 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605905 G.II.271.5.2022 Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2022r. (2022/BZP 00000723/05/P) Emilia Kozłowska 2022-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594103 G.II.271.2.2022 Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2022/BZP 00104972/01) Emilia Kozłowska 2022-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
578957 G.II.271.1.2022 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2022/BZP 00068983/01) Emilia Kozłowska 2022-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings