Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768183 ZP.271.04.2023 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Barbara Wiśniewska 2023-06-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
765102 ZP.271.08.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przezmark Osiedle Barbara Wiśniewska 2023-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760651 ZP.271.07.2023 Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie Gminy Elbląg Barbara Wiśniewska 2023-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756733 BD.7013.03.2023 Wymiana więźby dachowej z wykonaniem wieńca dla części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Batorowo 32 gm. Elbląg Barbara Wiśniewska 2023-04-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
749837 ZP.271.06.2023 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Przezmark Osiedle Barbara Wiśniewska 2023-04-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751307 BD.7011.01.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej z częścią garażową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 16/5 oraz przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 16/11 w m. Węzina, gm. Elbląg Barbara Wiśniewska 2023-04-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740530 ZP.271.05.2023 Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” w formule zaprojektuj i wybuduj Barbara Wiśniewska 2023-03-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
731982 ZP.271.02.2023 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części Barbara Wiśniewska 2023-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
733244 ZP.271.03.2023 „Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N - ul. Agatowa, nr 101018N - ul. Diamentowa, nr 101025N - ul. Szmaragdowa w miejscowości Gronowo Górne, gmina Elbląg” Barbara Wiśniewska 2023-03-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
725200 ZP.271.01.2023 Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” w formule zaprojektuj i wybuduj Barbara Wiśniewska 2023-03-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
711003 ZP.271.22.2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2 Barbara Wiśniewska 2023-02-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
184310 Kontrola stanu dróg publicznych w Gminie Elbląg Artur Waśniewski 2018-12-31 10:00:00 - - Go to
168774 Test Artur Waśniewski 2018-10-31 11:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559012 OŚ.271.02.2021 Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Elbląg Barbara Wiśniewska 2022-01-04 07:52:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
494492 DR/RG.271.05.2021. Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Artur Waśniewski 2021-10-22 08:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
470854 DR/RG.271.04.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I Barbara Wiśniewska 2021-07-19 14:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457444 BD.271.05.2021 Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części Barbara Wiśniewska 2021-05-31 08:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456453 RG-FS.271.03.2021 Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie sołectw Gminy Elbląg – dostawa 47 lamp solarnych autonomicznych zasilanych przy pomocy paneli PV Barbara Wiśniewska 2021-06-17 10:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
451462 BD.271.04.2021 Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części Barbara Wiśniewska 2021-05-12 14:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449134 DR/RG.271.03.2021 Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowo Żuławskie na działce nr 743, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska 2021-05-24 11:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441940 BD.271.02.2021 Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wody dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Janów gmina Elbląg Barbara Wiśniewska 2021-05-19 10:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441369 BD.271.03.2021 Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska 2021-05-18 11:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
438060 DR/RG.271.02.2021 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w miejscowości Janowo Barbara Wiśniewska 2021-04-27 11:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to