Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DR/RG.271.05.2021. Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Artur Waśniewski
Urząd Gminy w Elblągu
Deadlines:
Published : 11-08-2021 10:05:00
Placing offers : 10-09-2021 11:00:00
Offers opening : 10-09-2021 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS154-408611-pl.pdf pdf 178.08 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
ELBLASKA_GZ_SWZ.pdf pdf 954.23 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 208.5 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 86.5 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 218.5 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 40 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 49 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 642.58 2021-08-11 10:05:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 1528.21 2021-09-03 13:50:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 344.86 2021-09-10 13:11:07 Public message
DR.RG.271.05.5.2021 informacja o wyborze NA STR..pdf pdf 551.29 2021-09-30 12:28:07 Public message
DR.RG.271.05.6.2021 odrzucenie oferty.pdf pdf 371.81 2021-09-30 12:31:31 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 154.41 2021-10-22 08:12:55 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.36 2023-01-12 09:03:50 Public message

Announcements

2023-01-12 09:03 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-10-22 08:12 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wyniki postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-30 12:31 Barbara Wiśniewska Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

DR.RG.271.05.6.2021 [...].pdf

2021-09-30 12:28 Barbara Wiśniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

DR.RG.271.05.5.2021 [...].pdf

2021-09-10 13:11 Barbara Wiśniewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-10 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1.744.100,46 zł.
2021-09-10 08:17 Barbara Wiśniewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto: Gmina Elbląg - 123028,66 zł, Powiat Elbląski - 441876,15 zł, Gmina Gronowo Elbląskie - 117122,75 zł, Gmina Markusy - 73504,80 zł, Gmina Pasłęk - 361036,18 zł, Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska Sp. z o.o. - 199596,16 zł, Gmina Pieniężno - 67404,92 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie - 222729,75 zł, Gmina Wilczęta - 137801,08 zł, co w sumie daje kwotę: 1744100,45 zł brutto.
2021-09-09 14:48 Barbara Wiśniewska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-03 13:50 Barbara Wiśniewska Wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1031