Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
482560 PZ.271.5.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin Zamówienia Publiczne 2021-07-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486079 PZ.271.7.2021 Przebudowa drogi w Dobiecinie (k.szkoły) Zamówienia Publiczne 2021-08-04 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485780 PZ.271.6.2021 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji - Świetlica w Emilinie Zamówienia Publiczne 2021-08-06 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
475461 PZ.271.4.2021 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych - Etap II” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna - Postękalice” Zamówienia Publiczne 2021-07-14 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462164 Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim Zamówienia Publiczne 2021-06-11 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457550 PZ.271.2.2021 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowośi Zawady Zamówienia Publiczne 2021-05-28 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449656 PZ.271.1.2021 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowośi Zawady Zamówienia Publiczne 2021-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
320306 IZ.271.5.2020 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów Zamówienia Publiczne 2020-04-30 10:25:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
322269 IZ.271.5.2020 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów Zamówienia Publiczne 2020-03-04 10:55:46 Przetarg nieograniczony Supply Go to