Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668351 PZ.271.42.2022 „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bełchatów”. „Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów”. -opracowanie dokumentacji projektowej Zamówienia Publiczne 2022-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666993 PZ.271.43.2022 PZ.271.43.2022 Rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Bełchatów – wykonanie dokumentacji projektowej Zamówienia Publiczne 2022-09-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
662358 PZ.271.41.2022 Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów Zamówienia Publiczne 2022-09-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
654271 PZ.271.40.2022 Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów Zamówienia Publiczne 2022-09-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650985 PZ.271.38.2022 „Zagospodarowanie działki gminnej nr 241 w Myszakach” Zamówienia Publiczne 2022-08-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653207 PZ.271.39.2022 „Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego, ekogroszku oraz oleju opałowego w II połowie 2022 roku dla Gminy Bełchatów i podległych jej jednostek organizacyjnych” – dostawa ekogroszku Zamówienia Publiczne 2022-08-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649803 PZ.271.37.2022 „Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Bełchatów” – wykonanie dokumentacji projektowej Zamówienia Publiczne 2022-08-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647325 PZ.271.36.2022 „Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego, ekogroszku oraz oleju opałowego w II połowie 2022 roku dla Gminy Bełchatów i podległych jej jednostek organizacyjnych” – dostawa ekogroszku Zamówienia Publiczne 2022-08-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642810 PZ.271.33.2022 „Zagospodarowanie działki gminnej nr 241 w Myszakach” Zamówienia Publiczne 2022-08-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644434 PZ.271.35.2022 „Rozbudowa i przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Bełchatów” - wykonanie dokumentacji projektowej Zamówienia Publiczne 2022-08-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643822 PZ.271.34.2022 „Rozbudowa drogi – budowa chodnika w Księżym Młynie” - wykonanie dokumentacji projektowej Zamówienia Publiczne 2022-08-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
322269 IZ.271.5.2020 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów Zamówienia Publiczne 2020-03-04 10:55:46 Przetarg nieograniczony Supply Go to