Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
830385 UG.271.11.2023 Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie- etap II Gmina Troszyn 2023-10-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818580 UG.271.10.2023 Remont dróg na terenie Gminy Troszyn Gmina Troszyn 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
820965 ZOR.271.01.2023 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
813269 UG.271.09.2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki Gmina Troszyn 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
812471 UG.271.08.2023 Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery-granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce Gmina Troszyn 2023-09-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793029 UG.271.07.2023 Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery-granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce Gmina Troszyn 2023-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790242 UG.271.06.2023 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Troszynie Gmina Troszyn 2023-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
784219 UG.271.05.2023 Przebudowa drogi gminnej- ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość Gmina Troszyn 2023-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
775123 UG.271.04.2023 Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie Gmina Troszyn 2023-06-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
766234 UG.271.03.2023 Budowa dróg na terenie Gminy Troszyn Gmina Troszyn 2023-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
696542 UG.271.09.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn Gmina Troszyn 2022-12-06 14:59:50 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
845910 UG.271.1.1.2023.A.M. : ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.” Gmina Troszyn 2023-11-29 13:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696427 UG.271.1.3.2022.A.M. : ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” Gmina Troszyn 2022-12-12 12:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
685957 UG.271.1.1.2022.A.M. : ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” Gmina Troszyn 2022-11-25 14:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652730 UG.271.05.2022 Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie Gmina Troszyn 2022-09-07 14:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631933 UG.271.04.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy. Gmina Troszyn 2022-07-29 14:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614050 UG.271.03.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy Gmina Troszyn 2022-06-21 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
587313 UG.271.02.2022 Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość Gmina Troszyn 2022-05-10 15:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
574621 Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn Gmina Troszyn 2022-04-26 15:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
507817 UG.7013.04.2021 Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo Gmina Troszyn 2021-09-24 15:28:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
488735 2021/BZP 00128032/01 Ograniczenie „niskiej emisji” na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie. Gmina Troszyn 2021-09-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to