Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819273 AZ.272.4.13.2023 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego w Nakle Śląskim - etap III Zamówienia Publiczne 2023-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815580 AZ.272.4.12.2023 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-09-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792256 AZ.272.4.11.2023 Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych Zamówienia Publiczne 2023-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
767391 AZ.272.4.10.2023 „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach” Zamówienia Publiczne 2023-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
765250 AZ.272.4.8.2023 Budowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2 - ETAP 1 (segmenty A-K) Zamówienia Publiczne 2023-05-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
742210 AZ.272.4.2.2023 „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 – instalacja centralnego ogrzewania” - drugie postępowanie Zamówienia Publiczne 2023-04-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734108 AZ.272.4.6.2023 Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41 Zamówienia Publiczne 2023-03-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698331 AZ.272.4.25.2022 Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-01-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710124 AZ.272.4.26.2022 Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66 – etap I Zamówienia Publiczne 2023-01-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680347 AZ.272.4.22.2022 Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” Zamówienia Publiczne 2022-12-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
682673 AZ.272.4.24.2022 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz zapewnienie wizyjnego systemu kontroli na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, w okresie: 01.01.-31.12.2023r. Zamówienia Publiczne 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
748630 AZ.272.4.7.2023 Zakup sprzętu medycznego – aparatów do znieczulenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-04-25 11:49:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
662888 AZ.272.4.20.2022 Budowa stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowych SN i NN dla zasilania WSP SA w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-10-21 10:31:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768513 AZ.272.4.9.2023 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo – parkowego w Nakle Śląskim – etap II Zamówienia Publiczne 2023-08-25 12:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759995 AZ.272.4.1.2023 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-08-30 11:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
742866 AZ.272.4.5.2023 Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w ramach programu Cyfrowy Powiat Zamówienia Publiczne 2023-05-23 11:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
729682 AZ.272.4.4.2023 Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-09-22 10:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727813 AZ.272.4.2.2023 „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 – instalacja centralnego ogrzewania” Zamówienia Publiczne 2023-04-03 08:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
675127 AZ.272.4.21.2022 Zakup sprzętu medycznego – stacji przeglądowych dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-01-10 13:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
654735 AZ.272.4.19.2022 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego w Nakle Śląskim - brama główna Zamówienia Publiczne 2022-12-16 09:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650394 AZ.272.4.18.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-02-22 13:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633621 AZ.272.4.7.2022 Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - postępowanie drugie Zamówienia Publiczne 2023-03-20 12:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632122 AZ.272.4.11.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-09-14 12:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to