Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698331 AZ.272.4.25.2022 Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-01-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710124 AZ.272.4.26.2022 Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66 – etap I Zamówienia Publiczne 2023-01-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680347 AZ.272.4.22.2022 Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” Zamówienia Publiczne 2022-12-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
682673 AZ.272.4.24.2022 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz zapewnienie wizyjnego systemu kontroli na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, w okresie: 01.01.-31.12.2023r. Zamówienia Publiczne 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647565 AZ.272.4.17.2022 Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I Zamówienia Publiczne 2022-09-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650394 AZ.272.4.18.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-08-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633621 AZ.272.4.7.2022 Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - postępowanie drugie Zamówienia Publiczne 2022-08-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632291 AZ.272.4.15.2022 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2026 Zamówienia Publiczne 2022-08-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
634984 AZ.272.4.16.2022 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 Zamówienia Publiczne 2022-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632166 AZ.272.4.13.2022 Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku – etap II Zamówienia Publiczne 2022-07-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
662888 AZ.272.4.20.2022 Budowa stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowych SN i NN dla zasilania WSP SA w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-10-21 10:31:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
675127 AZ.272.4.21.2022 Zakup sprzętu medycznego – stacji przeglądowych dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-01-10 13:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
654735 AZ.272.4.19.2022 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego w Nakle Śląskim - brama główna Zamówienia Publiczne 2022-12-16 09:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632122 AZ.272.4.11.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-09-14 12:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
622193 AZ.272.4.10.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2 Zamówienia Publiczne 2022-09-13 15:59:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
622883 AZ.272.4.14.2022 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego w Nakle Śląskim - etap I Zamówienia Publiczne 2022-12-15 13:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619698 AZ.272.4.12.2022 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-07-27 14:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594586 AZ.272.4.6.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2023-01-12 12:26:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
598251 AZ.272.4.7.2022 Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej Zamówienia Publiczne 2022-06-29 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
594492 AZ.272.4.5.2022 Projekt modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Tarnogórskiego Zamówienia Publiczne 2022-12-30 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
570566 AZ.272.4.1.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach Zamówienia Publiczne 2022-12-01 14:57:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to