Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.20.2022 Budowa stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowych SN i NN dla zasilania WSP SA w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 13-09-2022 16:08:00
Placing offers : 21-10-2022 10:31:25
Offers opening : 25-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 5c.zip zip 445.67 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5d.zip zip 3754.23 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.37 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
SWZ z zał. nr 1-4.pdf pdf 20971.5 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
SWZ.doc doc 460 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał 6a.zip zip 166.59 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał 6b.zip zip 112.22 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5a.zip zip 2343.94 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5b.zip zip 3299.01 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5e.zip zip 4821.68 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5f.zip zip 11635.85 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 5g.zip zip 196.27 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
Zał. 7.zip zip 283.77 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ.docx docx 58.49 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.docx docx 58.33 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ.docx docx 56.56 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ.doc doc 299.5 2022-09-13 16:08:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 1030.59 2022-09-26 13:05:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.64 2022-09-26 13:05:41 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 211.93 2022-10-11 15:24:54 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.91 2022-10-19 08:28:02 Public message

Announcements

2022-10-25 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 2 040 816,33 zł
2022-10-21 10:31 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione przed terminem składania ofert. Anulowano postępowanie na platformie w celu zablokowania możliwości składania ofert.
2022-10-19 08:28 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-11 15:24 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-09-26 13:05 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i odpowied [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 965