Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667688 20/DT/2022 Modernizacja monitoringu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie Artur Mikołajski 2022-09-28 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
661110 13/DT/2022 Comiesięczna konserwacja kotłowni gazowych i urządzeń gazowych w budynkach Zamawiającego. Anna Hypta 2022-09-14 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
660572 033/DI/DZP/2022 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu Anna Karczmarczyk-Tryc 2022-09-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
658755 31/DI/DZP/2022 Dostawa 350 szt. licencji na Eset Endpoint Protection Advanced dla Szpitala Nowowiejskiego Mariusz Rakowski 2022-09-09 09:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
660471 032/DI/DZP/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Nowowiejskiego. Małgorzata Ziemska 2022-09-09 08:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
654547 11/DZP/2022 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu Anna Karczmarczyk-Tryc 2022-09-02 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
650020 10/DZP/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji Marta Bachańska 2022-08-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642200 17/DA/2022 Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Agnieszka Błaszczak 2022-07-25 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
640724 030/DT/DZP/2022 Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Mariusz Rakowski 2022-07-22 08:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
636326 029/DA/DTR/DZP/2022 Odbiór i wywóz odpadów innych niż niebezpieczne z obiektów należących do Szpitala Nowowiejskiego w ciągu 12 m-cy Marta Bachańska 2022-07-15 11:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
571825 007/DA/DZP/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Nowowiejskiego Anna Karczmarczyk-Tryc 2022-03-04 14:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
571388 006/DA/DZP/2022 „Dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Nowowiejskiego”. Anna Karczmarczyk-Tryc 2022-02-17 15:09:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to