Contracts list

Contract number Contract name Contract description Buyer name Start date of contract End date of contract Value net Department Attachments
16/DA/2021 Zakup testów antygenowych COVID-19 Zakup testów antygenowych COVID-19 BOR-POL Mariusz Borkowski 2021-06-24 00:00:00 2021-07-28 00:00:00 26500 - -
13/DA/DZP/2021 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektów należących do Szpitala Nowowiejskiego Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektów należących do Szpitala Nowowiejskiego Konsorcjum: EMKA Spółka Akcyjna (Lider) i SABA Sp. z o.o. 2021-07-18 00:00:00 2022-07-18 00:00:00 98200 - -
15/DA/2021 Dostawa artykułów biurowych Dostawa artykułów biurowych Paweł Porębski NIKART 2021-06-23 00:00:00 2022-06-23 00:00:00 36602.77 - -
3DA/2021 Dzierżawa 8 szt. kserokopiarek Dzierżawa 8 szt. kserokopiarek DRUKER Robert Filleborn 2021-03-04 00:00:00 2022-03-04 00:00:00 10920 - -
9/DT/DZP/2021 Bezgotówkowy zakup paliwa, oleju i płynu hamulcowego w systemie kart flotowych lub równoważnym Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa, oleju i płynu hamulcowego w systemie kart flotowych lub równoważnym” na rzecz Szpitala Nowowiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 PETROJET Sp. z o.o. 2021-04-01 00:00:00 2023-03-31 00:00:00 97098.62 - -
2/DA/2021 Administrowanie terenem i budynkiem przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie Intencją niniejszej umowy jest zapewnienie sprawnego administrowania terenem i budynkiem przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz porządkowo-sanitarnym Miasto Stołeczne Warszawa 2021-02-24 00:00:00 2021-02-24 00:00:00 80309.85 - -