Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
602269 D25C/251/N/6-7rj/22 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” Dział Zamówień Publicznych 2022-05-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
605150 D25M/251/N/8-21rj/22 D25M/251/N/8-21rj/22 Serwis aparatury medycznej firmy B. Braun i Aesculap Chifa w Szpitalu Morskim im. PCK i w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo Dział Zamówień Publicznych 2022-05-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
598346 D25M/251/N/5-12rj/22 D25M/251/N/5-12rj/22 Dostawa endoprotez i implantów do chirurgii ortopedyczno-urazowej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz innego asortymentu do zabiegów ortopedyczno-urazowych Dział Zamówień Publicznych 2022-05-31 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
615753 D25M/252/N/13-26rj/22 Sukcesywne dostawy produktu leczniczego - Siltuksymab Dział Zamówień Publicznych 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
606922 D25M/251/N/10-27rj/22 D25M/251/N/10-27rj/22 Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych 2022-06-01 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
614991 D25M/252/N/15-29r/22 Dostawę sprzętu medycznego na Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Laryngologiczny w ramach programu „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni” Dział Zamówień Publicznych 2022-06-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
606849 D25C/251/N/14-22rj/22 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” Dział Zamówień Publicznych 2022-06-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
607789 D25M/251/N/11-28rj/22 D25M/251/N/11-28rj/22 Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych medycznych i niemedycznych oraz dostawa wyposażenia do Głównej Izby Przyjęć i na Oddział Chorób Wewnętrznych w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni Dział Zamówień Publicznych 2022-06-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
610247 D25M/251/N/12-31rj/22 Dostawę zestawów do cyfrowej cholangioskopii diagnostyczno-terapeutycznej. Dział Zamówień Publicznych 2022-06-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
613642 D25C/251/N/18-29rj/22 SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. Dział Zamówień Publicznych 2022-06-20 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607174 D25M/252/N/11-24rj/22 D25M/252/N/11-24rj/22 Konserwacja i przeglądy dźwigów w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni Dział Zamówień Publicznych 2022-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
596602 D25C/251/N/13-19rj/22 SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. Dział Zamówień Publicznych 2022-05-17 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
597965 D25C/251/N/17-25rj/22 SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW DO PRZEZNACZYNIOWEJ NAPRAWY ZASTAWKI MITRALNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE Dział Zamówień Publicznych 2022-05-16 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
608349 D25C/252/N/13-20rj/22 „SUKCESYWNY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O.” Dział Zamówień Publicznych 2022-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594653 D25M/251/N/4-11rj/22 Sukcesywne dostawy środków czystości, worków na odpady, środków dezynfekcyjnych oraz krzeseł. Dział Zamówień Publicznych 2022-05-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
601911 D25M/252/US/10-23rj/22 D25M/252/US/10-23rj/22 Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji PCCHZiG w Gdańsku Dział Zamówień Publicznych 2022-05-10 12:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
606639 D25M/252/N/14-27rj/22 Sukcesywne dostawy produktu leczniczego - Regorafenib Dział Zamówień Publicznych 2022-05-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
592749 D25M/251/N/6-16rj/22 D25M/251/N/6-16rj/22 Świadczenie usług serwisowych Tomografu komputerowego firmy Siemens wraz z serwerem aplikacyjnym w Szpitalu Morskim im. PCK Dział Zamówień Publicznych 2022-05-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
603292 D25M/252/N/8-21rj/22 D25M/252/N/8-21rj/22 Sukcesywne dostawy dichlorku radu -223 stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, w celu realizacji programu lekowego NFZ Dział Zamówień Publicznych 2022-04-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
598044 D25C/251/N/12-18rj/22 SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE Dział Zamówień Publicznych 2022-04-27 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
441316 D25M/252/N/9-15rj/21 Sukcesywne dostawy odczynników dla Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku Dział Zamówień Publicznych 2021-03-30 14:47:40 Przetarg nieograniczony Supply Go to