Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/28-57rj/23 D25M/251/N/28-57rj/23 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-10-2023 10:23:00
Placing offers : 24-11-2023 10:10:00
Offers opening : 24-11-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251_28-57_Jednorazówka _FAC.xlsx xlsx 61.28 2023-10-24 10:23:00 Proceeding
251_28-57_JEDZ.doc doc 184.5 2023-10-24 10:23:00 Proceeding
251_28-57_SWZ art. 132 PZP.doc doc 408 2023-10-24 10:23:00 Proceeding
251_28-57_US-1-UMOWA_SUKCESYWNE_DOSTAWY_WYROBY_MEDYCZNE.doc doc 208 2023-10-24 10:23:00 Proceeding
2023-OJS205-643541-pl.pdf pdf 380.01 2023-10-24 10:23:00 Proceeding
2023-OJS205-646076-pl.pdf pdf 435.19 2023-10-26 12:12:23 Public message
251_28-57_unieważnienie z dn. 02.11.2023.docx docx 64.18 2023-11-02 14:11:30 Public message
251_28-57_Unieważnienie z dn. 02.11.2023.pdf pdf 409.76 2023-11-02 14:11:30 Public message
251_28-57_unieważnienie z dn. 02.11.2023.docx docx 64.18 2023-11-02 14:16:46 Public message
251_28-57_Unieważnienie z dn. 02.11.2023.pdf pdf 409.76 2023-11-02 14:16:46 Public message
Kwoty przewidziane.docx docx 13.88 2023-11-24 10:10:00 Public message

Announcements

2023-11-02 14:16 Dział Zamówień Publicznych Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

251_28-57_unieważnie [...].docx

251_28-57_Unieważnie [...].pdf

2023-11-02 14:11 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania
Dokumenty w załączeniu.

251_28-57_unieważnie [...].docx

251_28-57_Unieważnie [...].pdf

2023-10-26 12:12 Dział Zamówień Publicznych W imieniu Zamawiającego publikuję prawidłowe ogłoszenie. Zamawiający omyłkowo zamieścił ogłoszenie dotyczące innego postępowania.
Z poważaniem
Anna Zwara
Sekretarz Komisji Przetargowej

2023-OJS205-646076-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 461