Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
555882 22/2021 Usługa sprzątania Ewelina Brzóska 2022-01-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
564745 2/2022 Dostawa endoprotez stawu barkowego, biodrowego i kolanowego z podziałem na 6 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Daria Szczepańska 2022-02-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
561298 1/2022 Dostawa zestawów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, ostrzy do napędów ortopedycznych oraz implantów chirurgicznych, z podziałem na 5 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Daria Szczepańska 2022-01-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
549575 20/2021 Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontroli niezbędnych do przeprowadzenia 43 900 oznaczeń z zakresu immunochemii w okresie 12 miesięcy wraz z dzierżawą dwóch analizatorów Ewelina Brzóska 2021-12-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534723 17/2021 Dostawa implantów chirurgicznych z podziałem na 5 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Daria Szczepańska 2021-12-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
543649 19/2021 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do wykonania 9000 oznaczeń SARS-CoV-2 przy użyciu izolatora ANDIS 350 oraz termocyklera FQD96A-5 dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Ewelina Brzóska 2021-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
538392 18/2021 usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Leszek Błaszkowski 2021-11-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
523077 16/2021 Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 30 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Daria Szczepańska 2021-10-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
513885 15/2021 Roboty budowlane z podziałem na 5 zadań Ewelina Brzóska 2021-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
515201 14/2021 Dostawa szwów chirurgicznych, siatek do cystocele i rectocele, doposażenie do zestawów laparoskopowych z podziałem na 9 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Daria Szczepańska 2021-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
474052 11/2021 Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 125 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Daria Szczepańska 2021-08-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
470296 8/2021 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Ewelina Brzóska 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503727 13/2021 Roboty budowlane z podziałem na 5 zadań Ewelina Brzóska 2021-09-22 11:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490316 12/2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów do diagnostyki chorób zakaźnych oraz dzierżawa analizatora do oznaczania kasetkowego Troponiny i D- Dimerów z podziałem na 5 części Ewelina Brzóska 2021-09-13 11:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
427416 3/2021 Dostawa ambulansu medycznego Ewelina Brzóska 2021-04-07 13:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to