Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848654 FZAP-380-29/23 Dzierżawa analizatorów do posiewu krwi, identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów, barwienia metodą Grama, wykrywania prątków kwasoodpornych, diagnostyki metodą LAMP, ELISA, immunoblot i fluorescencji pośredniej wraz z niezbędnymi testami i akcesoriami Zamówienia Publiczne 2023-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840024 FZAP-380-28/23 DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH, OKULISTYCZNYCH I SIATEK CHIRURGICZNYCH Zamówienia Publiczne 2023-11-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
833978 FZAP-380-26/23 Dostawa cyforowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej współpracującej z SOR. Zamówienia Publiczne 2023-11-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
829316 FZAP-380-23/23 DOSTAWA OPATRUNKÓW, SERWET I OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH Zamówienia Publiczne 2023-11-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
830291 FZAP-380-25/23 Dostawa mleka i przetworów mlecznych- II postępowanie Zamówienia Publiczne 2023-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
829630 FZAP-380-24/23 Dostawa środków higienicznych Zamówienia Publiczne 2023-10-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
826205 FZAP-380-22/23 Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne - III postępowanie Zamówienia Publiczne 2023-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818777 FZAP-380-18/23 Dostawa leków cytostatycznych Zamówienia Publiczne 2023-10-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
819393 FZAP-380-19/23 Dostawa worków foliowych Zamówienia Publiczne 2023-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821617 FZAP-380-21/23 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Zamówienia Publiczne 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819547 FZAP-380-20/23 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ LEKÓW DO APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ – II POSTĘPOWANIE Zamówienia Publiczne 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
840601 FZAP-380-27/23 DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH Zamówienia Publiczne 2023-11-08 10:00:56 Przetarg nieograniczony Supply Go to
675226 FZAP-380-17/22 DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ Zamówienia Publiczne 2022-10-13 13:57:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
236668 FZAP-380-9/19 USŁUGI PRALNICZE WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ WDROŻENIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZDOTYKOWEJ IDENTYFIKACJI PRANIA RFID HF Zamówienia Publiczne 2019-06-28 12:32:50 - - Go to