Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
894133 DZP-6/2024 Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej Zamówienia Publiczne 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
895726 DZP - 4/2024 Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji oraz do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego Zamówienia Publiczne 2024-04-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878319 DZP-1/2024 Dostawa leków ogólnych oraz programowych Zamówienia Publiczne 2024-02-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
881499 DZP-3/2024 Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych Zamówienia Publiczne 2024-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
873972 DZP-2/2024 Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infinitt Zamówienia Publiczne 2024-01-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869360 DZP-46/2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Zamówienia Publiczne 2024-01-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
852694 DZP-41/2023 Dostawa leków programowych Zamówienia Publiczne 2024-01-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
847428 DZP-38/2023 Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie Zamówienia Publiczne 2023-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844503 DZP-43/2023 Zakup systemu monitorowania pacjentów - centrala monitorująca oraz kardiomonitory Zamówienia Publiczne 2023-11-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844463 DZP-39/2023 Zakup aparatu do znieczulenia z wyposażeniem Zamówienia Publiczne 2023-11-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844537 DZP-45/2023 Zakup stanowisk resuscytacyjnych - defibrylator Zamówienia Publiczne 2023-11-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844512 DZP-44/2023 Zakup platformy hemodynamicznej Zamówienia Publiczne 2023-11-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
704279 DZP - 49/2022 Dostawa leków programowych oraz onkologicznych Zamówienia Publiczne 2022-12-29 11:47:59 Przetarg nieograniczony Supply Go to