Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642680 2022/BZP 00270589/01 Sprawa 41/01722/2022 - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Agnieszka Fordos 2022-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645711 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków rozbiórki budynku Mariusz Skibiński 2022-08-12 14:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
642734 Sprawa 38/01746/01750/2022 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w Sochaczewie (Zadanie 01746, 01750) Marzena Mikołajczak 2022-08-08 09:30:00 Przetarg ograniczony - oferty Service Go to
643148 22/2022/SSp Wykonanie usług przeglądu sprzętu pożarniczego firm Holmatro, Coltri, Drager Piotr Woźniak 2022-08-03 13:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
637220 Inwentaryzacja zieleni na terenie kompleksów wojskowych w Mińsku Mazowieckim oraz Kolonii Janów Renata Berlińska 2022-07-29 15:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
631171 2022/S 120-338286 Sprawa 35/2022 Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł i foteli Anna Chętnik 2022-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
635712 Sprawa 40/01663/01664/01665/2022 - Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Część 1 - Przebudowa i dostosowanie budynku nr 10 do przepisów ppoż.; Część 2 - Przebudowa i dostosowanie budynku nr 1 do przepisów ppoż.; Część 3 - Rozbiórka i budowa zbiornika ppoż. na terenie kompleksu; Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19. Agnieszka Fordos 2022-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633251 2022/BZP 00230874/01 Sprawa 37/01744/2022 - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont budynku nr 1 w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1. Agnieszka Fordos 2022-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631996 2022/BZP 00226132/01 Sprawa 36/01818/2022 - Wykonanie Analizy techniczno-finansowej oraz PI dla zadania: Rozbudowa Garnizonowego Systemu Kontroli Dostępu w Garnizonie Warszawa. Agnieszka Fordos 2022-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635365 2022/S 127-363070 Sprawa 39/01547/2022 Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa stanowiska szkolnego w Sochaczewie Anna Chętnik 2022-07-12 08:00:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
594276 2022/BZP 00105505/01 ETAP WNIOSKÓW Sprawa 17/01748/2022 Wykonanie robót budowlanych (...) dla zadania: Budowa budynku sztabowego nr 2A w Sochaczewie Monika Panas 2022-03-31 14:01:34 Przetarg ograniczony - oferty Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623914 Opracowanie dokumentacji formalnoprawnej z zakresu ochrony środowiska Izabela Olszewska 2022-07-01 13:34:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
571362 Sprawa 59/2021 - Zakup ubrań strażackich i obuwia strażackiego na zaopatrzenie Wojskowych Straży Pożarnych w obszarze działania SZI (Część 2) Agnieszka Fordos 2022-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
557310 2021/BZP 00053651/01 Sprawa 59/2021 - Zakup ubrań strażackich i obuwia strażackiego na zaopatrzenie Wojskowych Straży Pożarnych w obszarze działania SZI. Agnieszka Fordos 2022-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
554263 2021/BZP 00320722/01 Sprawa 57/2021 - Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji dla zadania: Remont budynku magazynowo-warsztatowego nr 7 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. Agnieszka Fordos 2022-03-03 12:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
529665 2021/BZP00251848/01 Sprawa 55/2021 - ZAKUP WYPOSAŻENIA WARSZTATU KWATERUNKOWEGO SZI Monika Mossakowska-Biało 2021-11-23 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
526751 29/2021/S.Sp.-SZI Dostawa płyt wiórowych laminowanych, obrzeży i okuć meblowych. Anna Karpińska 2021-11-03 14:35:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
517657 27/2021/S.Sp.- Dostawa płyt wiórowych laminowanych, obrzeży i okuć meblowych. Anna Karpińska 2021-10-21 14:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
507256 Sprawa 49/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Budowa zaplecza duszpasterskiego dla parafii wojskowej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego Monika Panas 2021-12-20 10:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502239 Sprawa 48/2021 - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań: Zadanie nr 1 - Przebudowa Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie Zadanie nr 2 - Przebudowa parkingów przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie Marzena Mikołajczak 2021-09-16 10:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501612 Sprawa 47/2021 - Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu w kompleksie wojskowym w Warszawie Marzena Mikołajczak 2021-09-17 11:44:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to