Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
929815 35_ZPP_2024_DIL 39 Dostawa sprzętu podręcznego do utrzymania porządku Krystyna Pawlak 2024-05-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925792 33/24 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji pomieszczeń na parterze budynku DS-1 (B-23) Kampusu Mundurowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu Małgorzata Kisiel-Stężała 2024-05-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
921450 27/2024 Odołowienie strzelnicy oś25 i oś 50 oraz czyszczenie szczetnicy Kamila Kucharska 2024-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
921994 10/zp/24 Dostawa amunicji nr sprawy 10/zp/24 Renata Wawrzyniak 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920612 9/zp/24 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (III) (nr sprawy 9/zp/24) Marcin Sobczak 2024-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921505 28/2024 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz pomieszczeń w domu studenta DS-1(B-23) Kamila Kucharska 2024-05-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
915374 25/24 25/24 - Naprawa kotłów warzelnych Kamila Kucharska 2024-04-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
917148 2/2024 SZ Szacowanie wartości zamówienia na realizację usługi prania w lokalizacji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Zakopanem przy ulicy Ogrodowej 6 (34-500) Patryk Zawiślak 2024-04-22 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
913858 1/2024 Szacowanie wartość zamówienia odołowienie kulochwytów i czyszczenie strzelnicy Kamila Kucharska 2024-04-18 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
912962 23/2024 Dostawa opon do samochodów słyużbowych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – nr postępowania 23/2024 Patryk Zawiślak 2024-04-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
908999 16/zpp/DIL/2024 Naprawa instalacji sieci gazowej wraz z dostawą niezbędnych części Krystyna Pawlak 2024-04-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
914082 24/2024 Obsługa kampanii reklamowej, dotyczącej promocji Uczelni poprzez Google Ads, Google Search oraz w mediach społecznościowych - 24/2024 Arkadiusz Górski 2024-04-18 14:27:45 Zapytanie ofertowe Service Go to
725087 7/2023 Dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800) – nr postępowania 7/2023 Patryk Zawiślak 2023-02-14 10:01:17 Zapytanie ofertowe Service Go to
710562 58/2022 Dostawa jaj kurzych spożywczych na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800) – nr postępowania 58/2022 Patryk Zawiślak 2023-01-04 13:40:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
704071 48/2022 Zakup ubezpieczeń pojazdów mechanicznych– nr postępowania 48/2022 Patryk Zawiślak 2022-12-15 14:06:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
669147 35/2022 Usługa transportowa przewozu autokarowego na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 06.10.2022 r. Patryk Zawiślak 2022-09-30 09:46:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
575525 Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia ogólnych i specjalistycznych kursów z języka angielskiego na poziomach biegłości językowej od A1 do C2, finan-sowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu pn. „Pilota-żowe kompleksy penitencjarne”, moduł nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” Renata Wawrzyniak 2022-02-18 09:35:27 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
553617 101/DE/zpp/21 Wykonywanie usług odbioru odpadów pokonsumpcyjnych- nr sprawy 101/DE/zpp/21 Tomasz Szymański 2021-12-17 10:21:33 Zapytanie ofertowe Service Go to
551793 99/2021 Dostawa w systemie bezgotówkowym benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON) do pojazdów służbowych oraz urządzeń technicznych - 99/2021 Patryk Zawiślak 2021-12-16 12:48:43 Zapytanie ofertowe Supply Go to
526016 80/2021 Dostawa butów taktycznych – nr postępowania 80/2021 Anna Lisiak 2021-10-26 13:42:27 Zapytanie ofertowe Supply Go to
504544 2/DIT/2021 Dostawa urządzeń telewizji przemysłowej wraz z montażem, uruchomieniem oraz konfiguracją - 2/DIT/2021 Mateusz Andrzejczak 2021-09-08 10:10:25 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
906562 5/zp/24 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (II) (nr sprawy 5/zp/24) Marcin Sobczak 2024-04-19 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
897125 2/zp/24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na sukcesywne dostawy materiałów biurowych nr sprawy 2/zp/24 Marcin Sobczak 2024-04-05 13:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
881123 Usługa wykonania kompleksowego audytu dostępności Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej (II). Emilia Jackowska 2024-02-05 16:32:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
877029 Usługa wykonania kompleksowego audytu dostępności Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Marcin Sobczak 2024-04-22 11:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
863347 35/zp/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych (nr sprawy 35/zp/23) Marcin Sobczak 2024-01-02 11:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
860821 34/zp/23 Dostawa produktów mleczarskich (II postępowanie) - nr sprawy 34/zp/23 Marcin Sobczak 2024-01-22 11:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
858614 33/zp/23 Dostawa owoców i warzyw świeżych, przetworzonych i mrożonych - nr sprawy 33/zp/23 Marcin Sobczak 2023-12-29 11:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
854399 28/zp/23 Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych - nr sprawy 28/zp/23 Marcin Sobczak 2023-12-20 11:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
854361 29/zp/23 Dostawa produktów mleczarskich - nr sprawy 29/zp/23 Marcin Sobczak 2023-12-12 14:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
834248 25/zp/23 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - nr sprawy 25/zp/23 Marcin Sobczak 2023-12-27 11:43:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to