Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819903 RKZ.271.23.2023 Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski 2023-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818831 2/NZ/2023 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO, OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO ORAZ BENZYNY DO MAGAZYNU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Jan Deruś 2023-10-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822596 Zakup, dostawę i montaż 7 szt. ławek w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania „Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym” Elżbieta Pałubicka 2023-09-29 10:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
814003 RZP.271.22.2023 Budowa ul. Danusi – I etap Jarosław Mikołajski 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810555 WTI.7013.14.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wieży widokowej w Starogardzie Gdańskim Rafał Mroczkowski 2023-09-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
801064 RZP.271.21.2023 Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny – przetarg II Jarosław Mikołajski 2023-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
807686 ZP/04/23/TP Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim Katarzyna Pomierska 2023-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
796490 RZP.271.20.2023 Sportowe Przylesie – Etap II – Tor rolkowo-wrotkowy – II przetarg Anna Szyszkowska – Marquardt 2023-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796493 RZP.271.19.2023 Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) – etap I – II przetarg Anna Szyszkowska – Marquardt 2023-08-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798911 WO-ZUM. 2601.3.2023 Dostawa papieru kserograficznego klasy C, A4 gr. 80, białość 146 CIE Ewa Nowak 2023-08-02 10:00:00 - Supply Go to
787648 WPiU.671.3.2023 Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 52/26, 53/11, 185/3, 56/15, 57/7, 58/6, 59/10, 59/9, 63/15 z obrębu 21, nr 16/13, 220/4, 221/2 oraz część działek (w terenie oznaczonym w planie miejscowym 34.ZP/US) nr 15/20, 17/27 z obrębu 30 w Starogardzie Gdańskim zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Małgorzata Kwiatkowska 2023-07-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
775262 RZP.271.14.2023 Budowa Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny Jarosław Mikołajski 2023-07-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
744190 ZP/01/23/TP Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego osób dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim Katarzyna Pomierska 2023-05-04 14:25:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
374488 SM.5520.5.68.2020 ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Małgorzata Albrecht 2020-09-10 12:19:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
197400 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na budowie pn„budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański.” Marcin Szamocki 2019-02-22 11:09:00 - - Go to
112783 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu "Widzę, doświadczam, rozumiem" - PSP 1 Starogard Gdański Agnieszka Gwizdała 2018-01-15 12:00:00 - - Go to
98063 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu "Widzę, doświadczam, rozumiem" - zajęcia wyrównawcze i rozwijające z przyrody Magdalena Schwarz 2017-10-11 12:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627827 WOŚ.6232.8697.2022 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański" Paweł Świeczkowski 2023-02-27 08:34:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614180 WOŚ.6232.1.1.2022 Wykonanie usługi pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański" Paweł Świeczkowski 2023-02-27 08:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
586696 RKiZP.271.6.2022 Budowa linii kablowej oświetlenia w Starogardzie Gdańskim Anna Szyszkowska – Marquardt 2022-04-08 13:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517059 2021/BZP 00208787/01 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim – przetarg II Jarosław Mikołajski 2021-10-26 08:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
423279 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad budową basenu odkrytego wraz z zapleczem Jarosław Mikołajski 2021-03-09 08:38:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Service Go to