Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936523 ZO 01/24 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 18 01 Milena Formejster 2024-06-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916359 ZP 03/24 Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
903642 ZP 02/24 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2024-04-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
874506 ZP 01/24 Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2024-01-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
848543 ZP 03/23 Zakup wraz z dostawą leków na okres 12 miesięcy Milena Formejster 2023-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
779251 ZO 03/23 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 18 01 Milena Formejster 2023-06-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
774895 ZO 02/23 Zakup wraz z dostawą artykułów chemii gospodarczej i środków czystości na potrzeby SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-06-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
758259 ZO 01/23 Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-04-28 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
741808 ZP 02/23 Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2023-03-24 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
720382 ZP 01/23 Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-02-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
688521 ZP 01/22 Zakup wraz z dostawą leków na okres 12 miesięcy Milena Formejster 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings