Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774895 ZO 02/23 Zakup wraz z dostawą artykułów chemii gospodarczej i środków czystości na potrzeby SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-06-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
758259 ZO 01/23 Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-04-28 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
741808 ZP 02/23 Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2023-03-24 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
720382 ZP 01/23 Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2023-02-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
688521 ZP 01/22 Zakup wraz z dostawą leków na okres 12 miesięcy Milena Formejster 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
647177 SZ 01/22 Szacowanie wartości zamówienia na dostawę leków do SPZZOD w Augustowie Milena Formejster 2022-09-01 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
622889 ZO 05/22 Dostawa odzieży medycznej i obuwia profilaktycznego dla personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2022-06-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
624208 ZO 06/22 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 18 01 Milena Formejster 2022-06-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
612663 ZO 04/22 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2022-05-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
612487 ZO 03/22 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 18 01 Milena Formejster 2022-05-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
601836 ZO 02/22 Zakup systemu informatycznego niezbędnego do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Milena Formejster 2022-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings