Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
847706 DA.251.1.2023 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE W I PÓŁROCZU 2024 ROKU Wioletta Skok 2023-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
851961 RI.272.19.2023.DA Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2024 roku Dominika Antoniak 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848242 RI.272.18.2023.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska - Stalewo Dominika Antoniak 2023-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
840160 RI.272.17.2023.DA Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3122G w miejscowości Lubochowo Dominika Antoniak 2023-11-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
839249 RI.272.16.2023.DA Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska - Stalewo Dominika Antoniak 2023-11-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825110 RI.272.14.2023.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym modernizacji wydziału ON Starostwa Powiatowego w Sztumie Dominika Antoniak 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
820598 RI.272.13.2023.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczącymi dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804335 RI.272.12.2023.DA Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego oraz modernizacja pomieszczeń wydziału ON Starostwa Powiatowego w Sztumie Renata Ruda 2023-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803777 RI.272.11.2023.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa budynku oświatowo - administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" Dominika Antoniak 2023-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
798080 RI.272.10.2023.DA Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn.: "Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Powiatu Sztumskiego w ramach konkursu grantowego Cyfrowy Powiat" Dominika Antoniak 2023-08-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
797835 RI.272.9.2023.DA Zakup oprogramowania do serwera dziedzinowego dla wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dominika Antoniak 2023-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
786385 RI.272.5.1.2023.DA Budowa budynku oświatowo - administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie Dominika Antoniak 2023-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings