Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
464813 2021/BZP 00068821/01 „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki” Renata Ruda 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
462827 2021/BZP 00064339/01 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103 G DK 55 Stacja kolejowa Sztumska Wieś od km 0+000 do km 0+567,50; długość odcinka 0,567,50 km” Renata Ruda 2021-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452129 2021/BZP 00042854/01 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3115G Postolin - Sadłuki, dł. 1 018,50 mb etap I, IV” Renata Ruda 2021-05-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
446214 2021/BZP 00032647/01 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3132 G Lubachowo - Najatki, od km 0+000 do km 0+309,90 dł. odc. 309,90 mb” Renata Ruda 2021-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442021 2021/BZP 00026235/01 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+633, dł. odc. 0,633 km” (ON.III.272.2.2021.RR) Renata Ruda 2021-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441754 2021/BZP 00024558/01 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sztumskiego” (ON.III.272.1.2021.RR) Renata Ruda 2021-04-14 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings