Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928324 RI.272.11.2024.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym poprawy infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926338 RI.272.9.2024.DA Poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach obejmująca sporządzenie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej Dominika Antoniak 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
927730 RI.272.10.2024.DA Modernizacja drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgoń Dominika Antoniak 2024-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
919500 RI.272.8.2024.DA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych nr 2900G oraz 3137G w wymiarze 1,609 KM w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Dominika Antoniak 2024-05-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
914009 RI.272.5.2024.DA Remonty cząstkowe dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915959 RI.272.7.2024.DA Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2024 roku Dominika Antoniak 2024-04-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
914920 RI.272.6.2024.DA Zakup fabrycznie nowych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia dodatkowego do komputerów Dominika Antoniak 2024-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
903689 RI.272.4.2024.DA Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum Dominika Antoniak 2024-04-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894717 RI.272.3.2024.DA Przebudowa dróg powiatowych nr 2900G oraz 3137G w wymiarze 1,609 KM w celu poprawy dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Dominika Antoniak 2024-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
895256 DA.072.8.2024 DOSTAWA I MONTAŻ MASZYN I URZADZEŃ GASTRONOMICZNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE Wioletta Skok 2024-03-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869280 RI.272.22.2023.DA Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2024-02-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
861237 RI.272.21.2023.DA Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sztumskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Dominika Antoniak 2023-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851961 RI.272.19.2023.DA Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2024 roku Dominika Antoniak 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings