Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
541714 2021/BZP 00282841/01 Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie Dominika Antoniak 2021-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
541478 2021/BZP 00282147/01 Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku Dominika Antoniak 2021-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
532355 2021/BZP 00258341/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymały - Tropy Sztumskie w m. Jordanki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj i Wybuduj) Dominika Antoniak 2021-11-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
532294 2021/BZP 00258212/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie - Tabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj i Wybuduj) Dominika Antoniak 2021-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
535676 2021/BZP 00266809/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymały - Tropy Sztumskie w m. Jordanki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj i Wybuduj) Dominika Antoniak 2021-11-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
535576 2021/BZP 00266517/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie - Tabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj i Wybuduj) Dominika Antoniak 2021-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534427 ZAZ.271.1.2021 „DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE NA 2022 ROK” Sylwia Mackiewicz 2021-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
535470 2021/BZP 00266342/01 Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji robót budowlanych związanych z poprawą efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2021-11-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534618 2021/BZP 00264126/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczącymi przebudowy dróg powiatowych nr 3162G, 3165G, 3175G w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dominika Antoniak 2021-11-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
531302 2021/BZP 00255830/01 Przebudowa dróg powiatowych nr 3162G, 3165G, 3175G w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dominika Antoniak 2021-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
531446 2021/BZP 00256176/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Dominika Antoniak 2021-11-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings