Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
618282 2022/BZP 00177268/01 Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku Dominika Antoniak 2022-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601609 2022/BZP 00124737/01 Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego poprzez modernizację konstrukcji i wzmocnienie stropu oraz termomodernizację dachów Dominika Antoniak 2022-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603691 2022/BZP 00130902/01 Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap II. Dominika Antoniak 2022-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591567 2022/BZP 00098524/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczącymi przebudowy dróg powiatowych nr 3117G oraz 3145G Dominika Antoniak 2022-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
589054 2022/BZP 00092692/01 Zakup samochodu na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej Dominika Antoniak 2022-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
581153 2022/BZP 00074367/01 Przebudowa dróg powiatowych nr 3117G oraz 3145G Dominika Antoniak 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567180 2022/BZP 00038364/01 Dostawa i montaż wyposażenia po adaptacji pomieszczeń po banku na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie Dominika Antoniak 2022-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
562180 ZAZ.271.1.2022 Dostawa artykułów cateringowych oraz urządzeń zaopatrzeniowych w 2022 roku Sylwia Mackiewicz 2022-01-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
552776 2021/BZP 00315678/01 Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji robót budowlanych związanych z poprawą efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego Dominika Antoniak 2021-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
547534 2021/BZP 00300048/01 Dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych do realizacji zajęć, zaplanowanych w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - powiat sztumski", współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 Dominika Antoniak 2021-12-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
547587 2021/BZP 00300198/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: „Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.” Dominika Antoniak 2021-12-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings