Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720460 RI.272.1.2023.DA Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki Pomorskie od km 4+670 do km 5+650 Dominika Antoniak 2023-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
702883 2022/BZP 00485314 Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki Pomorskie od km 4+670 do km 5+650 Dominika Antoniak 2022-12-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
703835 ZAZ.251.2.2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE W 2023 ROKU Wioletta Skok 2022-12-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
697560 2022/BZP 00465366/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego w formacie A3 Dominika Antoniak 2022-12-09 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
698226 2022/BZP 00468074/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przystosowania łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie Dominika Antoniak 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696065 2022/BZP 00459643/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz Dominika Antoniak 2022-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
692391 2022/BZP 00446646/01 Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Dominika Antoniak 2022-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691165 ZAZ.251.1.2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE NA 2023 ROK Wioletta Skok 2022-11-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688779 2022/BZP 00435024/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz Dominika Antoniak 2022-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
688110 2022/BZP 00432702/01 Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2023 roku Dominika Antoniak 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
684814 2022/BZP 00421349/01 Dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych do realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - powiat sztumski", współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 Dominika Antoniak 2022-11-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings