Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503278 2021/BZP 00168475/01 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3144G W RELACJI POSTOLIN - PUŁKOWICE Renata Ruda 2021-09-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
507320 2021/BZP 00178794/01 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Renata Ruda 2021-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
498499 2021/BZP 00155880/01 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Renata Ruda 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
496390 2021/BZP 00150037/01 PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3108G UŚNICE – SZTUMSKIE POLE OD KM 0+070 DO KM 0+770 (DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,700 KM) Renata Ruda 2021-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495814 2021/BZP 00148481/01 OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3105G DĄBRÓWKA MALBORSKA NA ODCINKU PKP - CMENTARZ” Renata Ruda 2021-08-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494043 2021/BZP 00143643/01 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie” w ramach zadania budżetowego pod nazwą: „Przebudowa drogi Cieszymowo – Balewo” Renata Ruda 2021-08-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494913 2021/BZP 00146214/01 PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3169G (UL. REJA W SZTUMIE) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+539 (długość odcinka 0,539 km) Renata Ruda 2021-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489447 2021/BZP 00130024/01 „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki” Renata Ruda 2021-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485479 2021/BZP 00119712/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW515 – Żuławka Sztumska, w wymiarze 10,996 km od km. 1+800 do km. 12+796,16 Renata Ruda 2021-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477872 2021/BZP 00099950/01 „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki” Renata Ruda 2021-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480310 2021/BZP 00106121/01 Dostawa i montaż obiektów małej architektury do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach 15; 82 - 400 Sztum oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum, w ramach operacji pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji, Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych. Renata Ruda 2021-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
477869 2021/BZP 00100147/01 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10.996,00 km od km 1+800 do km 12+796,16” Renata Ruda 2021-07-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings