Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
468543 Or.272.10.2021 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 - Część I – dostawa podnośnika z szarpakami; Część II - dostawa podnośnika najazdowego Wydział Organizacyjny 2021-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
467607 Or.272.9.2021 Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach” Wydział Organizacyjny 2021-06-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452417 Or.272.8.2021 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 - Część I - dostawa kamery wideo; Część II - dostawa aparatu fotograficznego; CZĘŚĆ III: - dostawa drukarki do zdjęć; Część IV - dostawa drukarki wielkoformatowej; Część V - dostawa oprogramowania Wydział Organizacyjny 2021-05-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
449466 Or.272.6.2021 Remont ogrodzenia posesji Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 12 Wydział Organizacyjny 2021-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449131 Or.272.5.2021 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Miechowie Wydział Organizacyjny 2021-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
451798 Or.272.7.2021 Nadzór inspektorski nad dostawą baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej –Gmina Miechów – obszar wiejski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydział Organizacyjny 2021-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
446951 272.4.2021 Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wydział Organizacyjny 2021-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
432356 Or.272.2.2021 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wydział Organizacyjny 2021-03-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434448 Or.272.3.2021 Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej –Gmina Miechów – obszar wiejski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydział Organizacyjny 2021-03-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
427432 Or.272.1.2021 Nadzór inspektorski nad digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB gmin: Słaboszów, oraz jednego obrębu Racławice gminy Racławice Wydział Organizacyjny 2021-03-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
339655 Or.272.5.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski Wydział Organizacyjny 2020-04-27 14:26:05 Przetarg nieograniczony Service Go to