Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
620943 Or.272.6.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wydział Organizacyjny 2022-06-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607001 Or.272.5.2022 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gmina Racławice wszystkie obręby z wyłączeniem obrębu Racławice Wydział Organizacyjny 2022-06-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
594206 272.4.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wydział Organizacyjny 2022-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
581890 Or.272.3.2022 „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2” Wydział Organizacyjny 2022-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
574962 Or.272.2.2022 „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 Wydział Organizacyjny 2022-02-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
564412 Or.272.1.2022 Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2” Wydział Organizacyjny 2022-01-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
554662 Or.272.30.2021 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych do montażu zewnętrznej , elektrycznej platformy pionowej o konstrukcji samonośnej , w budynkach użyteczności publicznej tj. Bursa Szkolna oraz budynek administracyjny, w którym mieszczą się Wydziały Starostwa Powiatowego oraz Powiatowy Urząd Pracy Wydział Organizacyjny 2022-01-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
549831 Or.272.29.2021 Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach wraz z instalacją fotowoltaiczną Wydział Organizacyjny 2022-01-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
544593 Or.272.28.2021 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Wydział Organizacyjny 2021-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
529364 Or.272.27.2021 .„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny” Wydział Organizacyjny 2021-11-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
339655 Or.272.5.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski Wydział Organizacyjny 2020-04-27 14:26:05 Przetarg nieograniczony Service Go to