Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
340437 Or.272.5.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski Wydział Organizacyjny 2020-06-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
245717 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 powiatu miechowskiego Zamówienia Publiczne 2019-09-20 12:00:00 - - Go to