Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697235 Or.272.14.2022 Dostawa drukarki do etykiet oraz czytników kodów kreskowych w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego Wydział Organizacyjny 2022-12-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
692298 Or.272.11.2022 Aktualizacja baz danych EIGB dla części jednostki ewidencyjnej 120806-2 Racławice Wydział Organizacyjny 2022-12-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
688664 Or.272.10.2022 Projekt dwóch zewnętrznych platform pionowych przy budynkach: • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 2, • Bursy Szkolnej w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 27A Wydział Organizacyjny 2022-11-25 15:00:00 Konkurs PZ Service Go to
690315 272.12.2022 Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego Wydział Organizacyjny 2022-11-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
643571 Or.272.8.2022 Udzielenie Powiatowi Miechowskiemu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu na 2022 r. w kwocie 11 354 746,00 zł Wydział Organizacyjny 2022-09-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
642487 Or.272.9.2022 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza Wydział Organizacyjny 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
636482 Or.272.7.2022 Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza Wydział Organizacyjny 2022-07-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
620943 Or.272.6.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wydział Organizacyjny 2022-06-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607001 Or.272.5.2022 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gmina Racławice wszystkie obręby z wyłączeniem obrębu Racławice Wydział Organizacyjny 2022-06-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
594206 272.4.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wydział Organizacyjny 2022-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
581890 Or.272.3.2022 „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2” Wydział Organizacyjny 2022-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
574962 Or.272.2.2022 „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 Wydział Organizacyjny 2022-02-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
339655 Or.272.5.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski Wydział Organizacyjny 2020-04-27 14:26:05 Przetarg nieograniczony Service Go to