Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.14.2023 Książ Wielki, Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim, 1585-1595, Wymiana stolarki okiennej

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 12-09-2023 12:53:00
Placing offers : 28-09-2023 09:00:00
Offers opening : 28-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.14.2023.pdf pdf 109.03 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.14.2023.docx docx 70.44 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Or.272.14.2023.docx docx 25.41 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór istotnych postanowień umowy Or.272.14.2023.docx docx 32.96 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnienia warunków udziału i braku przesłanek wykluczenia Or. 272.14.2023.docx docx 18.84 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 STWIORB książ wielki stolarka ostateczna.docx docx 133.88 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 OKNA 09 2023 ślepy.rds.pdf pdf 58.31 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Dokumentacja graficzna.pdf pdf 599.62 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego.docx docx 15.57 2023-09-12 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w Załączniku 3 oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp.docx docx 18.45 2023-09-12 12:53:00 Proceeding

Announcements

2023-09-12 13:19 Magdalena Oczkowicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Wybrano na platformie zły tryb postępowania
2023-09-12 12:55 Magdalena Oczkowicz Zamówienie nie jest podzielone na części, bowiem podział spowodowałby nadmierne trudności oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 68