Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
874080 ZP.1.2024 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej Ewa Rostkowska 2024-01-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861708 ZP.5.2023 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej Ewa Rostkowska 2024-01-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
861713 ZP.6.2023 Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowości Kępno Ewa Rostkowska 2024-01-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796535 ZP.4.2023 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Pobiedziskach na działce nr ewid. 1/29, ark 26, obręb Pobiedziska, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Ewa Rostkowska 2023-08-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
794705 ZP.3.2023 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego dwusegmentowego przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wlkp. na działce nr ewid. 51/2 wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Ewa Rostkowska 2023-08-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739216 ZP.2.2023 Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej I etapu inwestycji - zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Obornikach Ewa Rostkowska 2023-04-20 10:00:00 Negocjacje z ogłoszeniem - wnioski Service Go to
625725 ZP.3.2022 Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Ewa Rostkowska 2022-06-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617573 ZP.2.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. A. Asnyka w Strzelcach Krajeńskich Ewa Rostkowska 2022-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
612867 ZP.1.2022 Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Ewa Rostkowska 2022-05-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
523278 ZP.1.2021 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Polnej w Powidzu Joanna Klimek 2021-11-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings