Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
650040 23/OB/RB/22 Roboty budowlane polegające na budowie budynku operacyjno - biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego i Elektronicznego w Mirosławcu Justyna Milke 2022-09-26 08:00:00 Przetarg ograniczony - oferty Construction work Go to
639832 36/OB/UPT/22 Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na "Remont instalacji i urządzeń technologii bazy paliw w Cybowie wraz z rozruchem technologicznym". Justyna Sosnowska 2022-08-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
629964 27/U/22 Usługa polegająca na wykonaniu remediacji środowiska wodno-gruntowego na terenie kompleksu Zegrze Pomorskie Justyna Milke 2022-07-21 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
634674 29/OB/RB/22 Budowa poligonowego polowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop na terenie poligonu Drawskiego. Justyna Milke 2022-07-15 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
626055 23/OB/RB/22 Roboty budowlane polegające na budowie budynku operacyjno - biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego i Elektronicznego w Mirosławcu Justyna Milke 2022-07-11 10:00:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
619305 24/U/22 Wykonanie analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin. Kamila Rudnicka 2022-06-10 09:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
616543 21/OB/UPT/22 Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na modernizację sieci energetycznej w kompleksie wojskowym w Mirosławcu. Justyna Milke 2022-06-06 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
611868 22/U/22 Usługa polegająca na przeglądzie aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych typu FENZY. Justyna Milke 2022-05-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
598980 16/D/22 Zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach dostawy sprzętu pożarniczego dla Wojskowych Straży Pożarnych. Justyna Sosnowska 2022-04-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
599013 13/U/22 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów. Justyna Milke 2022-04-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
464339 18/U/21 Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących podział i wznowienie granic działek położonych na wybranych kompleksach wojskowych Monika Bossy 2021-06-24 08:42:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
376505 48/U/20 Usługa polegająca na wykonaniu naprawy i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych oraz badaniu ciśnieniowym butli powietrznych. Monika Bossy 2020-10-20 00:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to