Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
624623 7/WIB/2022 Przebudowę budynków nr 406-407, 61, 66, 68, 403 oraz Budynku Zabezpieczenia Socjalno-Technicznego w Porcie Wojennym Gdynia w trybie „zaprojektuj i zbuduj”: Rosita Makarewicz 2022-07-13 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
615921 6/III/2022 Remediacja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze. Część I zamówienia - wykonanie sieci piezometrów monitoringowych i technologicznych oraz prowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Część II zamówienia – wykonanie bariery iniekcyjnej na potrzeby ograniczenia migracji zanieczyszczeń. Iwona Kierzkowska 2022-07-13 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Service Go to
633657 13/WIB/R/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 13582 „Przebudowa ogrodzenia kompleksu wojskowego, Gdynia COM-DKM” w formie „zaprojektuj i zbuduj”. Iwona Kierzkowska 2022-07-14 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
635392 9/WISIP/R/2022 Przebudowa budynków magazynowych nr 7 i 11 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie opisanym w OPZ wraz z budową ogrodzenia i infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego nr 12639 – „Modernizacja składu MPS Dębogórze” Izabella Świtalska 2022-07-19 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
634372 12/WIB/R/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy stanu technicznego budynku nr 1 w KW Lasowice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Rosita Makarewicz 2022-07-22 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
635908 9/III/2022 Remediacja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS - JW 1300 Pruszcz Gdański. Izabella Świtalska 2022-08-08 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
631857 11/WIB/R/2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „ Remont elewacji budynku nr 4 wraz z przyłączami infrastruktury technicznej do obiektów kontenerowych OSP w JW Strzepcz” Iwona Kierzkowska 2022-07-07 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
631742 11/III/130/2022 Uregulowanie stanu formalnoprawnego instalacji powodujących emisję zanieczyszczeń do środowiska poprzez przeprowadzenie analizy wielkości i rodzaju emisji z: - parkowej stacji obsługi oraz magazynu farb i lakierów na terenie KPW Gdynia, - parkowej stacji obsługi w Wejherowie, - stacji paliw w Nieżychowicach, - stacji paliw w Redzikowie, oraz opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na emisję/zgłoszenie do właściwego organu ochrony środowiska. Iwona Kierzkowska 2022-07-06 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
629388 8/WISIP/130/2022 Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 44 w ramach zadania nr 13544 – „Przebudowa systemu teleinformatycznego w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku”. Rosita Makarewicz 2022-07-01 10:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
624552 7/III/R/2022 Remont budynków nr 1, nr 2, nr 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni, ul. J. Waszyngtona 44 Justyna Szostak 2022-06-27 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
627327 10/III/R/2022 Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel i Gdańsku Westerplatte Justyna Szostak 2022-06-22 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
626061 10/WIB/R/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy stanu technicznego budynku nr 1 w KW Lasowice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Rosita Makarewicz 2022-06-21 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622723 8/III/R/2022 Wykonanie operatów wodnoprawnych Iwona Kierzkowska 2022-06-20 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
620699 7/WISIP/130/2022 Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 44 w ramach zadania nr 13544 - "Przebudowa systemu teleinformatycznego w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku. Rosita Makarewicz 2022-06-13 10:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
616617 6/WISIP/R/2022 Budowa ogrodzenia z siatki metalowej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego nr 13797 – „Wykonanie obwodnicy kompleksu wojskowego w Bieszkowicach zgodnie z wymogami Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” Justyna Szostak 2022-06-06 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
612545 8/WIB/R/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla dokończenia budowy budynku sztabowo - szkoleniowego nr 124 wraz z infrastrukturą techniczną w Porcie Wojennym Gdynia Justyna Szostak 2022-05-27 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
589699 3/WISIP/R/2022 Dokończenie zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla dróg, placów, parkingu oraz wykonanie robot elewacyjnych i zabezpieczających w ramach zadania 13746 – „Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo- biurowy z kuchnią, stołówką, magazynem żywności i salą odpraw w kompleksie wojskowym Redzikowo” Justyna Szostak 2022-04-06 08:08:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
579636 1/WISIP/R/2022 Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo- biurowy z kuchnią- stołówką, magazynem żywności i salą odpraw – etap I – zadanie 13746 Justyna Szostak 2022-03-16 09:15:00 Przetarg ograniczony - wnioski Construction work Go to
569038 3/VI/130/2022 Naprawa sprzętu gaśniczego – remont gaśnic Justyna Szostak 2022-03-03 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
546874 22/III/130/2021 Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach w budynku przy ul. Waszyngtona 44 w Gdyni. Justyna Szostak 2021-12-13 09:34:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
534449 12/WIB/R/2021 Dostawa z montażem depozytorów kluczy, system wspomagający ochronę fizyczną budynku nr 1 RZI Gdynia – zadanie 13838 Justyna Szostak 2022-01-03 09:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
531242 9/VI/2021 Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 400 kW w kontenerze 20 stopowym 1CC wraz z podłączeniem i uruchomieniem. Izabella Świtalska 2021-11-25 13:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518443 9/WIB/R/2021 Wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji naprawczo- kosztowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadań nr: 13531 „Przebudowa budynku nr 124 z funkcji szkoleniowo- warsztatowej na sztabowo- dowódczą w ramach ERC” oraz 13505 „Budowa budynku sztabowo- szkoleniowego wraz z infrastrukturą techniczną w Porcie Wojennym w Gdyni”. Justyna Szostak 2021-11-10 10:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
519985 2/WISIP/R/2021 Przebudowa systemu teleinformatycznego w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku - ponowna publikacja zaproszenia do złożenia ofert Rosita Makarewicz 2021-10-21 11:53:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
517195 8/WIB/2021 Remont elewacji budynku nr 4 - OSP WS KW Strzepcz Justyna Szostak 2021-10-20 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514799 3/WISIP/R/2021 Dostosowanie systemu alarmowego budynku magazynowego do obowiązujących przepisów w ramach zadań inwestycyjnych nr 13756 i 13738 Justyna Szostak 2021-10-28 10:01:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to