Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821934 Usługa doradztwa podatkowego polegającego na opracowaniu procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rydułtowy i jednostkach budżetowych Miasta Rydułtowy oraz przeprowadzeniu szkoleń Katarzyna Iwulska 2023-10-02 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
822050 BP.271.000021.2023 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Rydułtowy (duży) Katarzyna Iwulska 2023-10-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821791 BP.271.000022.2023 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Rydułtowy (Urząd Miasta, Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego). Justyna Sladek 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
813544 BP.271.000020.2023 Bankowa obsługa budżetu Miasta Rydułtowy Katarzyna Iwulska 2023-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810065 OS.7031.1.000001.2023 Wykonanie i dostawa magnesów edukacyjnych zawierających informacje dotyczące prawidłowego segregowania odpadów komunalnych Katarzyna Iwulska 2023-08-30 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
805803 Realizacja makiety byłego Dworca kolejowego w Rydułtowach (zwanego dawniej „Czernitz”) w ramach przedsięwzięcia PRI-35, pn. „Upowszechnianie dobrych praktyk”, w ramach realizacji projektu pn. „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Justyna Sladek 2023-08-23 23:59:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
795920 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi: wykonanie i dostawa nagród oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Sabina Krzyżowska 2023-08-04 13:55:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
799750 OS.3041.1.000004.2023 Likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rydułtowy w 2023 r. - część II Justyna Sladek 2023-08-04 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
795736 Bankowa obsługa budżetu miasta Rydułtowy - Katarzyna Iwulska 2023-07-26 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
791585 BP.271.000018.2023 Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2023/2024 Katarzyna Iwulska 2023-07-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
791667 MG.271.000004.2023 Świadczenie usługi geodezyjno – kartograficznej na rzecz Miasta Rydułtowy w 2023 r. Katarzyna Iwulska 2023-07-18 15:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
790466 BP.271.000019.2023 Przeprowadzenie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi oświetleniowej dla oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Rydułtowy wraz z eksploatacją aktywnych przejść dla pieszych. Justyna Sladek 2023-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
680886 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z obsługą numeru alarmowego 986 dla Urzędu Miasta Rydułtowy Katarzyna Dzierżęga 2022-12-13 08:20:11 Zapytanie o cenę Service Go to