Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893111 IN.7013.000004.2024 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji ul. Niewiadomskiej w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach” Katarzyna Iwulska 2024-03-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
892555 BP.271.000004.2024 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą dystrybucji i przesyłu ciepła – część II. Katarzyna Iwulska 2024-02-26 12:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
862342 BP.271.000030.2023 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą dystrybucji i przesyłu ciepła oraz dostawą wody do budynków będących we władaniu Miasta Rydułtowy. Katarzyna Iwulska 2024-02-23 11:01:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
875989 BP.271.000001.2024 Ryduł-TO-WY to MY: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego Katarzyna Iwulska 2024-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881657 IN.7013.000017.2023 Postępowanie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach” Katarzyna Iwulska 2024-02-07 15:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
880024 Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2024 Katarzyna Dzierżęga 2024-02-02 11:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
879620 RL.042.000008.2022 Ustalenie wartości zamówienia na wykonanie usługi: wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” Natalia Pająk 2024-02-01 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
863650 BP.271.000027.2023 Rozbudowa systemu kadrowo-płacowego o moduł lub system skierowany do obsługi pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy (portal pracowniczy) w ramach PRI – 24 „Dostępność Cyfrowa” Katarzyna Iwulska 2024-01-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
875549 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2024 Katarzyna Dzierżęga 2024-01-24 09:36:00 - Supply Go to
875560 Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2024 Katarzyna Dzierżęga 2024-01-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
680886 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z obsługą numeru alarmowego 986 dla Urzędu Miasta Rydułtowy Katarzyna Dzierżęga 2022-12-13 08:20:11 Zapytanie o cenę Service Go to