Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
562491 BP.271.000001.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I” Katarzyna Iwulska 2022-01-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
563783 Wykonanie i dostawa namiotów ekspresowych 3 x 6m z nadrukiem Katarzyna Dzierżęga 2022-01-26 13:05:00 - Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
556734 BP.271.000018.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Poprawa atrakcyjności zamieszkania - adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową" realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny Katarzyna Iwulska 2022-01-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
552047 BP.271.000017.2021 Drugie postępowanie na pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I” Katarzyna Iwulska 2021-12-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
548103 Wykonanie i dostawa przypinek reklamowych z logo Katarzyna Dzierżęga 2021-12-10 08:00:00 - Supply Go to
546504 BP.271.000016.2021 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą dystrybucji i przesyłu ciepła oraz dostawą wody do budynków będących we władaniu Miasta Rydułtowy. Katarzyna Iwulska 2021-12-08 07:21:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
541850 BP.271.000015.2021 Pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I” Katarzyna Iwulska 2021-12-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534233 BP.271.000014.2021 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona Katarzyna Iwulska 2021-11-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
524443 BP.271.000013.2021 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I Katarzyna Iwulska 2021-11-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
532652 Druk gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” w 2022 roku Alina Puzynowska-Szczyra 2021-11-15 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
532610 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 Katarzyna Dzierżęga 2021-11-15 13:00:00 - Supply Go to
532623 Obsługa serwisowa urządzeń kserograficznych będących własnością Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 Katarzyna Dzierżęga 2021-11-15 13:00:00 - Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings