Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
401326 ROPS.X.2204/16/2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Agnieszka Chudziak 2020-12-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
397722 ROPS.X/2205/51/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia dziecięciu 3-godzinnych szkoleń on-line z obsługi komunikatora zoom Katarzyna Sieradzka 2020-11-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
395331 ROPS.X/2205/49/2020 Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami poprzez wykonywanie badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wraz z wydaniem zaświadczeń o zdolności do wykonywania pracy, kierowania pojazdem służbowym oraz używania okularów korekcyjnych Łukasz Strażyński 2020-11-23 23:59:00 - Service Go to
395979 ROPS.X/2205/50/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czterech 2-dniowych szkoleń on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych. Katarzyna Sieradzka 2020-11-20 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
392483 ROPS.X/2204/14/2020 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Łukasz Strażyński 2020-11-20 23:59:00 - Service Go to
390943 ROPS.X/2204/13/2020 Dzierżawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych Katarzyna Sieradzka 2020-11-12 23:59:00 - Service Go to
388765 ROPS.X/2204/12/2020 Zapytanie ofertowe na zakup jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego. Łukasz Strażyński 2020-11-04 23:59:00 - Supply Go to
387282 ROPS.X/2205/46/2020 Wykonanie usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków pandemii Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego" - ROPS.X/2205/46/2020 Katarzyna Sieradzka 2020-10-30 15:30:00 - Service Go to
387526 ROPS.X.2205/47/2020 Organizacja szkoleń online pn.„Rozpoznanie i profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży” Agnieszka Chudziak 2020-10-26 15:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
387621 ROPS.X/2205/48/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń tematycznych oraz konsultacji w projekcie „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Łukasz Strażyński 2020-10-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
384597 ROPS.X.2204/11/2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego - 2 serwerów typu FUJITSU RX 2540M5 Agnieszka Chudziak 2020-10-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to