Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
430675 ROPS.X.2205.4.2021 Wykonanie usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego Katarzyna Sieradzka 2021-03-26 23:59:00 - Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
428884 ROPS.X.2205.3.2021 "Superwizja dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego”. Łukasz Strażyński 2021-03-04 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
425342 ROPS.X.2205.2.2021 Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 Agnieszka Chudziak 2021-02-19 23:59:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
421614 ROPS.X/2205/1/2021 Szkolenia on-line pn. "Asystent rodziny - zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną" Łukasz Strażyński 2021-02-19 15:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
408752 ROPS.X.3612/11/2020 „Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 - 2022 Agnieszka Chudziak 2021-01-04 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
401326 ROPS.X.2204/16/2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Agnieszka Chudziak 2020-12-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397722 ROPS.X/2205/51/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia dziecięciu 3-godzinnych szkoleń on-line z obsługi komunikatora zoom Katarzyna Sieradzka 2020-11-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
395331 ROPS.X/2205/49/2020 Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami poprzez wykonywanie badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wraz z wydaniem zaświadczeń o zdolności do wykonywania pracy, kierowania pojazdem służbowym oraz używania okularów korekcyjnych Łukasz Strażyński 2020-11-23 23:59:00 - Service Go to
395979 ROPS.X/2205/50/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czterech 2-dniowych szkoleń on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych. Katarzyna Sieradzka 2020-11-20 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
392483 ROPS.X/2204/14/2020 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Łukasz Strażyński 2020-11-20 23:59:00 - Service Go to
390943 ROPS.X/2204/13/2020 Dzierżawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych Katarzyna Sieradzka 2020-11-12 23:59:00 - Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings