Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
303361 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w ramach kampanii społecznej Paragrafy bez Gafy w ramach projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast warsztatów dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych z zakresu prawa lokalowego, konsumenckiego oraz prawa pracy przez Edukatora lub Edukatorkę w subregionach Wielkopolski (poznańskim, pilskim, konińskim, leszczyńskim lub kaliskim) - ROPS.X.2205/1/2020 Łukasz Strażyński 2020-02-02 23:59:00 Inquiry Go to
303363 Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw ciekłych, produktów niepaliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych przez Wykonawcę kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - ROPS.X/2204/2/2020 Łukasz Strażyński 2020-02-03 23:59:00 Inquiry Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
301360 Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie leszczyńskim Agnieszka Chudziak 2020-01-21 11:00:00 Announcement/PZP Go to
290725 Ogłoszenie na świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. z podziałem na V części – postępowanie ROPS.X.3612/18/2019 Agnieszka Chudziak 2020-01-03 11:00:00 Announcement/PZP Go to
294853 ROPS.X.3612/19/2019 Świadczenie usług hotelarskich,restauracyjnych i konferencyjnych Katarzyna Sieradzka 2019-12-31 10:00:00 Announcement/PZP Go to
287890 Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami poprzez wykonywanie badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wraz z wydaniem zaświadczeń o zdolności do wykonywania pracy, kierowania pojazdem służbowym oraz używania okularów korekcyjnych - ROPS.X/2205/17/2019 Łukasz Strażyński 2019-12-16 23:59:00 Inquiry Go to
287119 ROPS.X/2205/18/2019 - Świadczenie usługi szkoleniowej, w związku z realizacją projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Katarzyna Sieradzka 2019-12-16 11:00:00 Announcement/PZP Go to
283127 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - ROPS.X/2204/6/2019 Łukasz Strażyński 2019-12-13 11:00:00 Inquiry Go to
283520 Zapytanie ofertowe na tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski - ROPS.X/2201/11/2019 dot. zamówień nr 321, 322, 323, 324/2019 Łukasz Strażyński 2019-12-11 23:59:00 Inquiry Go to
280720 Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami poprzez wykonywanie badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wraz z wydaniem zaświadczeń o zdolności do wykonywania pracy, kierowania pojazdem służbowym oraz używania okularów korekcyjnych - ROPS.X/2205/17/2019 Łukasz Strażyński 2019-12-09 12:00:00 Inquiry Go to
280560 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą - ROPS.X/2201/11/2019 - dot. zam. nr 348/2019, ROPS.X/2202/73/2019 - dot. zam. nr 381/2019, 382/2019, 388/2019, 390/2019, 401/2019, 406/2019. Łukasz Strażyński 2019-12-05 23:59:00 Inquiry Go to
278554 ROPS.X/2205/16/2019 - Świadczenie usługi szkoleniowej, w związku z realizacją projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Katarzyna Sieradzka 2019-12-02 12:00:00 Announcement/PZP Go to