Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
771991 ROPS.XII.2205.4.2023 Sukcesywe dostawy materiałów biurowych Kajetan Walczak 2023-06-01 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
743919 ROPS.XII.2205.3.2023 Usługa zorganizowania, przeprowadzenia i podsumowania szkolenia pn. „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego”. Kajetan Walczak 2023-03-28 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
728733 ROPS.XII.2205.2.2023 Usługa zorganizowania, przeprowadzenia i podsumowania szkolenia pn. „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego” Wojciech Ślusarski 2023-02-22 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722541 ROPS.XII.2205.1.2023 Przeprowadzenie kompleksowych diagnz FAS Kajetan Walczak 2023-02-08 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696630 ROPS.VIII.37.2022 Opracowanie modelu upowszechnienia w województwie wielkopolskim innowacji społecznej pn. Rodzinne autonomie samodzielności, powstałej w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS. Wojciech Ślusarski 2022-12-05 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
692336 ROPS.VIII.2205.36.2022 Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej w obszarze wzmocnienia kompetencji koordynatorów oraz opiekunów pieczy zastępczej, w zakresie tematu seksualności wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim. Wojciech Ślusarski 2022-11-25 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
687411 ROPS.VIII.2205.35.2022 Dostawa sprzętu komputerowego Kajetan Walczak 2022-11-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
667275 ROPS.VIII.2205.34.2022 Organizacja 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność” Kajetan Walczak 2022-09-30 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
653891 ROPS.VIII.2205.33.2022 Szkolenie z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metod WenDO dla pracownic realizujących zadania dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kajetan Walczak 2022-08-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649634 ROPS.VIII.2205.32.2022 Przeprowadzenie diagnoz FAS - rozpoznanie potrzeb dzieci kwalifikowanych do adopcji. Kajetan Walczak 2022-08-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
802328 ROPS.XII.2205.2023 Organizacja szkoleń międzykulturowych dla kadry pomocy i integracji społecznej (PCPR, OPS, JST) Wojciech Ślusarski 2023-08-16 12:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
574671 ROPS.VIII.2205.1.2022 Zakup (wraz z dostawą i wniesieniem) mebli na potrzeby wyposażenia punktów Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, w Lesznie, w Pile, w Koninie, w Kaliszu, w związku z realizacją projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego na lata 2014-2020 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wojciech Ślusarski 2022-03-16 13:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to