Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667275 ROPS.VIII.2205.34.2022 Organizacja 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność” Kajetan Walczak 2022-09-30 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
653891 ROPS.VIII.2205.33.2022 Szkolenie z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metod WenDO dla pracownic realizujących zadania dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kajetan Walczak 2022-08-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649634 ROPS.VIII.2205.32.2022 Przeprowadzenie diagnoz FAS - rozpoznanie potrzeb dzieci kwalifikowanych do adopcji. Kajetan Walczak 2022-08-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643241 ROPS.VIII.2205.30.2022 Zakup (wraz z dostawą i wniesieniem) mebli na potrzeby wyposażenia punktu Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, Pile i Koninie w związku z realizacją projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego na lata 2014-2020 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kajetan Walczak 2022-08-04 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
643834 ROPS.VIII.2205.31.2022 Przeprowadzenie diagnoz FAS - rozpoznanie potrzeb dzieci kwalifikowanych do adopcji. Kajetan Walczak 2022-08-02 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
638117 ROPS.VIII.2205.29.2022 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę szkoleniową w celu przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu mediacji rodzinnych dla pracowników podmiotów realizujących zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego Kajetan Walczak 2022-07-18 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
637208 ROPS.VIII.2205.28.2022 Organizacja półkolonii letnich dla ok 50 dzieci z doświadczeniem migracji, na terenie miast, w których znajdują się siedziby Centrów Integracji Cudzoziemców, tj. Piły i Leszna Kajetan Walczak 2022-07-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634152 ROPS.VIII.2205.26.2022 Zakup (wraz z dostawą i wniesieniem) mebli na potrzeby wyposażenia punktu Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, Pile i Koninie w związku z realizacją projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego na lata 2014-2020 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kajetan Walczak 2022-07-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
636717 ROPS.VIII.2205.27.2022 Usługa szkoleniowa mająca na celu przeprowadzenie dziesięciu 2-dniowych szkoleń z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metody WenDo , w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy, adresowanych do pracownic z instytucji realizujących zadnia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego. Kajetan Walczak 2022-07-14 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633706 ROPS.VIII.2205.25.2022 Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej (1 cykl szkolenia 120-godzinnego) Kajetan Walczak 2022-07-07 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628836 ROPS.VIII.2205.20.2022 Świadczenie usługi TELEOPIEKI w wybranych gminach w Wielkopolsce poprzez prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowanie 200 osób z terenu Wielkopolski oraz najem fabrycznie nowych opasek do teleopieki. Kajetan Walczak 2022-06-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
574671 ROPS.VIII.2205.1.2022 Zakup (wraz z dostawą i wniesieniem) mebli na potrzeby wyposażenia punktów Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, w Lesznie, w Pile, w Koninie, w Kaliszu, w związku z realizacją projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego na lata 2014-2020 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wojciech Ślusarski 2022-03-16 13:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to