Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
254621 Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2019 r. w ramach szkoleń przygotowujących specjalistów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. ROPS.X.3612/13/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-09-16 11:00:00 Inquiry Go to
254698 Kompleksowa organizacja Szkoły Animatorów, w związku z realizacją projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna" ROPS.X.3612/11/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-09-16 11:00:00 Announcement/PZP Go to
252995 Zapytanie ofertowe na wdrożenie otwartej innowacji społecznej – aplikacji mobilnej SOS homini w ramach projektu Rozwijanie Ponadnarodowej Społeczności Innowatorów Społecznych - ROPS.X/2205/4/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-09-16 12:00:00 Announcement/PZP Go to
255180 Świadczenie usług hotelarskich,restauracyjnych i konferencyjnych ROPS.X.3612/12/2019 Agnieszka Chudziak 2019-09-17 11:00:00 Announcement/PZP Go to
255663 Druk i dostawa publikacji do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia Agnieszka Chudziak 2019-09-17 13:00:00 Inquiry Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
252356 Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych ROPS.X.3612/10/2019 Agnieszka Chudziak 2019-09-10 11:00:00 Announcement/PZP Go to
251807 Zapytanie ofertowe na opracowanie modułu/ścieżki e-learningowej dotyczącej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 2030 ONZ - ROPS.X/2205/6/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-09-06 23:59:00 Announcement/PZP Go to
251270 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej ROPS.X/2205/5/2019 Agnieszka Chudziak 2019-09-04 15:30:00 Announcement/PZP Go to
249202 Zapytanie ofertowe na druk i dostawę publikacji ROPS.X.2205/3/2019 Agnieszka Chudziak 2019-08-29 09:06:00 Inquiry Go to
247032 Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług doradczych w związku z realizacją projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna" ROPS.X.2205/1/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-08-16 23:59:00 Inquiry Go to
243189 Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych ROPS.X.3612/9/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-08-13 11:00:00 Announcement/PZP Go to
242649 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą - ROPS.X/2201/7/2019 - dot. zam. nr 179, 180, 182, 188, 189, 201/2019 Łukasz Strażyński 2019-08-01 11:00:00 Inquiry Go to
243209 Zapytanie ofertowe na materiały reklamowe ROPS.X2201/7/2019 (dotyczy zam. 190/19,203/19) Agnieszka Chudziak 2019-07-31 10:00:00 Inquiry Go to
241078 Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych ROPS.X.3612/8/2019 Agnieszka Chudziak 2019-07-24 11:00:00 Announcement/PZP Go to
235937 Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzatorów przenośnych wraz z dostawą - ROPS.X.2202/33/2019 - dot. zam. 183/2019 Katarzyna Sieradzka 2019-07-05 23:59:00 Inquiry Go to