Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Gmina Resko

Choose Name Description
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 44000000-0
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 30000000-9
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 39000000-2
Roboty budowlane 45000000-7
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 66000000-0
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90000000-7
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 64000000-6
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 60000000-8