Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629393 PZD.DT.2310.6.2022 Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową. Sylwia Piotrowska 2022-07-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629405 PZD. DT - 2310.5.2022 Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego Anna Piliszek 2022-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626409 PZD. DT - 2310.4.2022 Odnowa nawierzchni bitumicznej Anna Piliszek 2022-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617068 PZD.DT.2310.3.2022 Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową. Sylwia Piotrowska 2022-06-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
610315 PZD.DT.2310.2.2022 Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego Sylwia Piotrowska 2022-05-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
482558 PZD. DT - 2310.9.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra Anna Piliszek 2021-08-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
536801 PZD. DT - 2310.18.2021 Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie Anna Piliszek 2021-12-15 10:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
532729 PZD.DT.2310.17.2021 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Bogumiła Waślicka-Balińska 2021-12-06 13:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
520903 PZD.DT.2310.15.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Bogumiła Waślicka-Balińska 2021-12-06 13:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
521688 PZD. DT - 2310.16.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego w sezonie zimowym 2021 / 2022 Anna Piliszek 2021-12-03 12:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
513495 PZD.DT.2310.14.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Bogumiła Waślicka-Balińska 2021-12-06 13:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504370 PZD. DT - 2310.13.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00 Anna Piliszek 2021-11-05 10:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497971 PZD. DT - 2310.10.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra Anna Piliszek 2021-12-10 10:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502394 PZD. DT - 2311.12.2021 Sprawowanie bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 Szreńsk – Radzanów” Bogumiła Waślicka-Balińska 2021-12-06 13:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
501599 PZD. DT - 2310.12.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra Anna Piliszek 2021-09-29 14:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
491480 PZD. DT - 2311.10.2021 Sprawowanie bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” Bogumiła Waślicka-Balińska 2021-12-06 13:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to