Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2310.5.2022 Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego

Deadlines:
Published : 21-06-2022 12:52:00
Placing offers : 01-07-2022 10:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.89 2022-06-21 12:52:00 Proceeding
SWZ Zakup emulsji.pdf pdf 19942.15 2022-06-21 12:52:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 28.92 2022-06-21 12:52:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 462.07 2022-07-01 13:50:51 Public message
Informacja po wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 977.45 2022-07-19 10:05:03 Public message

Announcements

2022-07-19 10:05 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja po wyborz [...].pdf

2022-07-01 13:50 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg przedstawia zbiorcze zestawienie ofert, jakie wpłynęły w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-07-01 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 145.200,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290