Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718034 2023/BZP 00046325/01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami Marek Lewandowicz 2023-02-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
713234 2023/BZP 00015690/01 Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno Marek Lewandowicz 2023-01-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
707307 2022/BZP 00502910/01 Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i sprzętu PZD Krotoszyn na rok 2023 Marek Lewandowicz 2022-12-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
681367 2022/BZP 00409170/01 Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2022/2023 Marek Lewandowicz 2022-11-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
678106 2022/BZP 00398725/01 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Dobrzyca od drogi powiatowej nr 5158 P w m. Nowa Wieś do granicy powiatu na długości około 3060 m Marek Lewandowicz 2022-11-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
671318 2022/BZP 00020568/32/P Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Dobrzyca od drogi powiatowej nr 5151P do drogi powiatowej nr 5148P w m. Nowa Wieś na długości około 5560 m. Marek Lewandowicz 2022-10-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
670709 2022/BZP 00373647/01 Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2022/2023 Marek Lewandowicz 2022-10-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
671536 Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5129P odc. Kobylin (ul. Baszkowska) – granica gminy ” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę i nadzorem autorskim. Jerzy Stanisławski 2022-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668387 2022/BZP 00365015/01 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew na długości około 2130 m Marek Lewandowicz 2022-10-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668720 Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 5172P i 5129P odc. Zduny – Baszków – granica Gminy Zduny” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę i nadzorem autorskim z podziałem na trzy zadania. Jerzy Stanisławski 2022-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
660300 Modernizacja - remont ulicy Stawnej w Krotoszynie Jerzy Stanisławski 2022-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings