Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00257077/01 Modernizacja – przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach

Deadlines:
Published : 22-03-2024 14:32:00
Placing offers : 09-04-2024 09:00:00
Offers opening : 09-04-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.37 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
Plan orientacyjny.pdf pdf 2064.9 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
Program funkcjonalno użytkowy.pdf pdf 249.19 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
Rysunki.pdf pdf 3443.7 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
Załaczniki.rar rar 8783.45 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
Kosztorysy.rar rar 1231.12 2024-03-22 14:32:00 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 254.69 2024-03-25 15:05:04 Public message

Announcements

2024-03-25 15:10 Mateusz Deringer Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt.
„Modernizacja – przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach”
Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja – przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach”

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 6) ustawy Pzp:
„Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
2024-03-25 15:05 Mateusz Deringer Unieważnienie przetargu

unieważnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 226