Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
645703 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE Jacek WALSKI 2022-08-02 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
633033 2022/BZP 00230051/01 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE BRANICE Jacek WALSKI 2022-07-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626574 2022/BZP 00206207/01 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Muzeum-Zamek w Łańcucie Jacek WALSKI 2022-06-23 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
622812 2022/BZP 00194253/01 ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE SZAMOCIN Jacek WALSKI 2022-06-21 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
619193 2022/BZP 00181909/01 ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE KOLONOWSKIE Jacek WALSKI 2022-06-08 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612219 BG.271.06.2022.BS „Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce-Osiedle” Jacek WALSKI 2022-05-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604171 2022/S 079-211386 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI Jacek WALSKI 2022-05-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
609341 BG.271.07.2022.BS „Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach” Jacek WALSKI 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604800 „Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy Branice.” Jacek WALSKI 2022-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
592582 BG.271.02.2022.BS. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice” Jacek WALSKI 2022-05-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
595644 2022/BZP 00108799/01 z dnia 2022-04-04 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE JANÓW Jacek WALSKI 2022-05-03 20:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
573702 2022/BZP 00056911/01 PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA Jacek WALSKI 2022-04-03 10:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
556113 2021/BZP 00328262/01 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OGRODOWEJ, SŁONECZNEJ I SZKOLNEJ W BRANICACH Jacek WALSKI 2022-01-12 09:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to