Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00278188/01 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO „GOSKOM” SP. Z O.O. NA ROK 2024

Jacek WALSKI
PREDA Jacek Walski
Deadlines:
Published : 27-06-2023 14:57:00
Placing offers : 06-07-2023 11:00:00
Offers opening : 06-07-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db7701-5f87-09d4-cca3-d20012f0e8ee.pdf pdf 103.48 2023-06-27 14:57:00 Proceeding
SWZ Zakup ee GOSKOM.pdf pdf 756.26 2023-06-27 14:57:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 10703.13 2023-06-27 14:57:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - Informacja 1..pdf pdf 380.41 2023-07-03 16:35:44 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GOSKOM.docx docx 54.25 2023-07-03 16:35:44 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy GOSKOM.docx docx 84.67 2023-07-03 16:35:44 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy GOSKOM.docx docx 38.08 2023-07-03 16:35:44 Public message
SWZ Zakup ee GOSKOM v 2.pdf pdf 519.9 2023-07-03 16:35:44 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy GOSKOM.docx docx 85.16 2023-07-05 15:00:59 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy GOSKOM.docx docx 84.79 2023-07-05 13:37:01 Public message
2023.07.06 Informacja z otwarcia ofert GOSKOM Praszka.pdf pdf 237.29 2023-07-06 11:56:23 Public message
2023.07.07 informacja_o_uniewaznieniu_postepowania strona.pdf pdf 340.49 2023-07-07 13:40:10 Public message
08db7eda-0aef-3e39-8707-8700110f008c.pdf pdf 49.52 2023-07-07 13:40:10 Public message

Announcements

2023-07-10 16:02 Jacek WALSKI Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne
Art. 255, ust 3.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 329 000 zł net + 23% VAT (75 670 zł) = 404670,00 zł brutto.
W postępowaniu złożono 5 ofert, oferta z najniższą ceną wynosi net 436 386,95 zł plus 23 % podatku VAT w kwocie 100 369,00 zł, co stanowi gross 536 755,95 zł.
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający w Sekcji VI, punkt 6.7 ogłoszenia nr 2023/BZP 00278188/01 z dnia 2023-06-27 uprzedził Wykonawców o możliwości unieważnienia postępowania jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały przyznane.
Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2023-07-07 13:40 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o unieważnieniu postepowania. Szczegóły opisano w dołączonym do komunikatu ogłoszeniu i informacji.

2023.07.07 informacj [...].pdf

08db7eda-0aef-3e39-8 [...].pdf

2023-07-06 11:56 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o dołączeniu do niniejszego komunikat informacji z otwarcia ofert.

2023.07.06 Informacj [...].pdf

2023-07-06 11:00 Buyer message Kwotę jaką przeznaczamy na wykonanie zadania to: 329 000 zł net + 23% VAT (75 670 zł) = 404670,00 zł brutto
2023-07-05 15:00 Jacek WALSKI Zamawiający dołącza do niniejszego komunikatu załącznik nr 2 do SWZ, w którym zweryfikowano zużycie energii elektrycznej zgodne z dokumentacją. Równocześnie informuje, że w zakładce "wykaz ppe do umowy zał. 1" załącznika nr 1a do SWZ w komórce J1 właściwa treść to "Zużycie energii [kWh]". Powyższe zmiany nie stanowią przyczyny do zmiany terminu składania ofert.

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2023-07-05 13:37 Jacek WALSKI Zamawiający informuje, że dokonał autopoprawki w załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SWZ) gdzie w kolumnie Zużycie energii użyto MWh, winno być jak w całej dokumentacji kWh. Zmiana nie ma wpływu na formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia i wykaz punktów poboru energii. Zmieniony dokument dołączony zostaje do niniejszego komunikatu. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2023-07-03 16:35 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o dołączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

SWZ Zakup ee GOSKOM [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 403