Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694307 RIZ.272.15.2022 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
680485 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu dla Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-11-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
666475 RIZ.272.14.2022 Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-10-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664814 RIZ.272.13.2022 Zakup aparatu fotograficznego Canon 2000D wraz z osprzętem Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-09-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
661319 RIZ.272.12.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno-obszar wiejski, obręb 0045-Kucoby oraz 160806_2 Rudniki-obszar wiejski, obręb 0001-Bobrowa Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
657119 RIZ.272.11.2022 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-09-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652088 RIZ.272.10.2022 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-08-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
601669 RIZ.272.8.2022 Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596713 RIZ.272.9.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno - obszar wiejski, obręb 0001 - Wojciechów i 0006 - Bodzanowice Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
584135 RIZ.272.6.2022 Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazu i wymianą instalacji c.o. dla budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580439 RIZ.272.5.2022 Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
653536 RIZ.272.11.2022 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-08-30 12:36:13 Zapytanie ofertowe Service Go to
566355 RIZ.272.3.2022 Dostawa materiałów biurowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-02-03 10:27:15 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
527701 RIZ.272.8.2021 Prace remontowe w budynku Domu Dziecka w Sowczycach Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-01-21 07:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510036 RIZ.272.10.2021 Przebudowa dróg rolniczych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-01-21 07:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488076 RIZ.272.9.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego /Starokrzepice/ w m. Cieciułów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-12-31 07:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443690 RIZ.272.7.2021 Prace rekultywacyjne w ramach zagospodarowania poscaleniowego obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442067 RIZ.272.6.2021 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
431709 RIZ.272.4.2021 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
419904 RIZ.272.3.2021 Zakup sprzętu komputerowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
415312 RIZ.272.2.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: 0089 – Myślina i 0092 – Turza Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
403066 RIZ.272.5.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:48:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
392694 606145-N-2020 Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:48:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to