Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817087 RIZ.272.22.2023 Odnowienie pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-10-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812585 RIZ.272.21.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka – Szyszków – Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
816207 RIZ.272.23.2023 Poprawa topologii działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Żytniów w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-09-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
812566 RIZ.272.20.2023 Poprawa topologii działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Żytniów w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-09-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
774706 RIZ.272.18.2023 Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
780985 RIZ.272.19.2023 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-06-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
772224 RIZ.272.16.2023 Zakup telefonów VoIP Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-06-02 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768637 RIZ.272.15.2023 Zakup modułów światłowodowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-05-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766413 RIZ.272.14.2023 Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania biurowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-05-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759580 RIZ.272.13.2023 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-05-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
752430 RIZ.272.12.2023 Rozbiórka komina na terenie cegielni w miejscowości Błachów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
722711 RIZ.272.4.2023 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-03-08 12:36:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
706239 RIZ.272.16.2022 Dostawa artykułów biurowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-01-02 07:43:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
653536 RIZ.272.11.2022 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-08-30 12:36:13 Zapytanie ofertowe Service Go to
566355 RIZ.272.3.2022 Dostawa materiałów biurowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-02-03 10:27:15 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694307 RIZ.272.15.2022 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
666475 RIZ.272.14.2022 Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664814 RIZ.272.13.2022 Zakup aparatu fotograficznego Canon 2000D wraz z osprzętem Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:37:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
661319 RIZ.272.12.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno-obszar wiejski, obręb 0045-Kucoby oraz 160806_2 Rudniki-obszar wiejski, obręb 0001-Bobrowa Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
657119 RIZ.272.11.2022 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652088 RIZ.272.10.2022 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
601669 RIZ.272.8.2022 Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596713 RIZ.272.9.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno - obszar wiejski, obręb 0001 - Wojciechów i 0006 - Bodzanowice Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
584135 RIZ.272.6.2022 Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazu i wymianą instalacji c.o. dla budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 11:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580439 RIZ.272.5.2022 Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-31 10:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to