Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
527701 RIZ.272.8.2021 Prace remontowe w budynku Domu Dziecka w Sowczycach Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-01-21 07:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510036 RIZ.272.10.2021 Przebudowa dróg rolniczych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-01-21 07:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488076 RIZ.272.9.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego /Starokrzepice/ w m. Cieciułów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-12-31 07:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443690 RIZ.272.7.2021 Prace rekultywacyjne w ramach zagospodarowania poscaleniowego obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442067 RIZ.272.6.2021 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
431709 RIZ.272.4.2021 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
419904 RIZ.272.3.2021 Zakup sprzętu komputerowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
415312 RIZ.272.2.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: 0089 – Myślina i 0092 – Turza Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
403066 RIZ.272.5.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:48:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
392694 606145-N-2020 Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-08-24 13:48:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to