Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916121 RIZ.272.14.2024 Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908081 RIZ.272.13.2024 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
919271 RIZ.272.15.2024 Dostawa urządzeń Network Detection and Response i Web Application Firewall Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
919279 RIZ.272.16.2024 Zakup laptopa z oprogramowaniem Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-04-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
903195 RIZ.272.10.2024 Przebudowa infrastruktury towarzyszącej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-04-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905421 RIZ.272.11.2024 Dostawa serwerów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-04-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
905429 RIZ.272.12.2024 Dostawa wirtualnego centralnego systemu zarządzania ekosystemem oraz SD-WAN oraz odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-04-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
894368 RIZ.272.9.2024 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160806_2 Rudniki – obszar wiejski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-03-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
884692 RIZ.272.5.2024 Określenie właściwej geometrii działek Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-02-16 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
880071 RIZ.272.4.2024 Zakup tabletów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-02-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876298 RIZ.272.3.2024 Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-02-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
924258 RIZ.272.17.2024 Podział działki nr 989 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-05-17 14:00:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
890427 RIZ.272.7.2024 Określenie właściwej geometrii działek - Gorzów Śląski Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-03-01 10:12:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
890422 RIZ.272.6.2024 Określenie właściwej geometrii działek - Żytniów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-03-01 10:13:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
812566 RIZ.272.20.2023 Poprawa topologii działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Żytniów w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-09-25 13:02:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
722711 RIZ.272.4.2023 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-03-08 12:36:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
706239 RIZ.272.16.2022 Dostawa artykułów biurowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-01-02 07:43:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
653536 RIZ.272.11.2022 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-08-30 12:36:13 Zapytanie ofertowe Service Go to
566355 RIZ.272.3.2022 Dostawa materiałów biurowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-02-03 10:27:15 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816207 RIZ.272.23.2023 Poprawa topologii działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Żytniów w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
774706 RIZ.272.18.2023 Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
780985 RIZ.272.19.2023 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:14:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
772224 RIZ.272.16.2023 Zakup telefonów VoIP Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:13:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768637 RIZ.272.15.2023 Zakup modułów światłowodowych Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:14:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766413 RIZ.272.14.2023 Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania biurowego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:12:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759580 RIZ.272.13.2023 Przeprowadzenie pomiarów hałasu Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
752430 RIZ.272.12.2023 Rozbiórka komina na terenie cegielni w miejscowości Błachów Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746594 RIZ.272.10.2023 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
738134 RIZ.272.7.2023 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2024-01-01 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to