Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
392167 ZP.272.24.2020 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH Barbara Petka 2020-11-18 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
389130 ZP.272.25.2020 Dostawa 3 samochodów osobowych 9. miejscowych łącznie z miejscem dla kierowcy przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, oraz autobusu minimum 18. miejscowego łącznie z miejscem dla kierowcy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Barbara Petka 2020-11-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
390643 ZP.272.30.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2020-11-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
388884 ZP.272.27.2020 Dostawa tablic rejestracyjnych Aleksandra Dering 2020-10-30 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
377453 ZP.272.18.2020 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Barbara Petka 2020-10-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
384339 ZP.272.23.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2020-10-16 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
383008 ZP.272.20.2020 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10” Aleksandra Dering 2020-10-13 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
381774 ZP.272.21.2020 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Barbara Petka 2020-10-08 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
377869 ZP.272.19.2020 Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10” Aleksandra Dering 2020-10-01 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
379581 ZP.272.22.2020 INFORMATYZACJA WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPERATÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Barbara Petka 2020-09-30 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings