Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
408024 ZP.272.32.2020 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKU URZĘDU Beata Kozikowska 2020-12-28 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
404865 ZP.272.33.2020 DOSTAWA AUTOBUSU MINIMUM 18-MIEJSCOWEGO ŁĄCZNIE Z MIEJSCEM DLA KIEROWCY, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH, PRZEZNACZONEGO DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PELPLINIE Beata Kozikowska 2020-12-17 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
400630 ZP.272.31.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Barbara Petka 2020-12-07 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
394762 ZP.272.28.2020 „Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego, w tym w ramach projektu pt. „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Aleksandra Dering 2020-11-19 10:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
392167 ZP.272.24.2020 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH Barbara Petka 2020-11-18 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
389130 ZP.272.25.2020 Dostawa 3 samochodów osobowych 9. miejscowych łącznie z miejscem dla kierowcy przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, oraz autobusu minimum 18. miejscowego łącznie z miejscem dla kierowcy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Barbara Petka 2020-11-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
390643 ZP.272.30.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2020-11-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
388884 ZP.272.27.2020 Dostawa tablic rejestracyjnych Aleksandra Dering 2020-10-30 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
377453 ZP.272.18.2020 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Barbara Petka 2020-10-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
384339 ZP.272.23.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2020-10-16 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings