Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.35.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 07-12-2022 12:07:00
Placing offers : 15-12-2022 09:00:00
Offers opening : 15-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (35) - podpisany.pdf pdf 2336.82 2022-12-07 12:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Dokumenty dot. przedmiotu zamówienia.zip zip 9027.09 2022-12-07 12:07:00 Proceeding
załaczniki do SWZ (edytowalne).doc doc 2269.5 2022-12-07 12:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.65 2022-12-07 12:07:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - podpisany.pdf pdf 764.38 2022-12-12 12:39:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert (35) - podpisany.pdf pdf 924.44 2022-12-15 10:20:08 Public message
Zawiadomienie o nieważnieniu (podpisane).pdf pdf 867.83 2023-01-12 14:07:28 Public message

Announcements

2023-01-12 14:07 Beata Kozikowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o niew [...].pdf

2022-12-15 10:20 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarc [...].pdf

2022-12-15 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 33.000,00 zł.
2022-12-12 12:39 Beata Kozikowska Odpowiedź na pytanie do treści SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389