Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744168 ZP.272.5.2023 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” Beata Kozikowska 2023-03-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736243 ZP.272.2.2023 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM” Beata Kozikowska 2023-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735524 ZP.272.4.2023 USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH W PRZYPADKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 130A UST. 1-2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Beata Kozikowska 2023-03-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
732791 ZP.272.3.2023 Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności. Aleksandra Dering 2023-03-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
717096 ZP.272.1.2023 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2023-01-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
708937 ZP.272.39.2022 ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ DO MODERNIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ 10 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW STACJONARNYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2023-01-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701839 ZP.272.35.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2022-12-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695397 ZP.272.37.2022 DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Beata Kozikowska 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
678091 ZP.272.36.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM” Beata Kozikowska 2022-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
665398 ZP.272.33.2022 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO Beata Kozikowska 2022-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings