Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928438 ZP.272.10.2024 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych pn. "Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023" Marcelina Kruża 2024-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
923133 ZP.272.15.2024 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZADANIEM PN. „REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ PKP W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE” Beata Kozikowska 2024-05-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
898464 ZP.272.7.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” Marcelina Kruża 2024-04-04 09:32:17 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879612 ZP.272.2.2024 „Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2024-02-15 14:56:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
873039 ZP.272.1.2024 Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek Michalina Hinc 2024-01-26 08:39:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864541 ZP.272.27.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” Marcelina Kruża 2024-01-26 12:03:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852780 ZP.272.21.2023 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023” Beata Kozikowska 2024-01-26 14:13:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847713 ZP.272.22.2023 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW: OSOBOWEGO I MINIBUSA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2024-01-26 14:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701839 ZP.272.35.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:08:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634906 ZP.272.29.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:32:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
628225 ZP.272.21.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:36:01 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624473 ZP.272.18.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. SOBIESKIEGO 10A W TCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:37:22 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916331 ZP.272.14.2024 Usługa pocztowa Michalina Hinc 2024-04-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
899532 ZP.272.8.2024 Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych Michalina Hinc 2024-04-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
899079 ZP.272.9.2024 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G” Marcelina Kruża 2024-03-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889969 ZP.272.5.2024 Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G" Marcelina Kruża 2024-03-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890138 ZP.272.3.2024 Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek Michalina Hinc 2024-04-09 08:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
890176 ZP.272.6.2024 „Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie" Marcelina Kruża 2024-03-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
882725 ZP.272.4.2024 ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG Beata Kozikowska 2024-02-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
856790 ZP.272.23.2023 „Sprzątanie wewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” Aleksandra Dering 2023-12-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855408 ZP.272.12.2023 "Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2023-12-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844910 ZP.272.20.2023 „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2023-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to