Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
447608 ZP.272.6.2021 Poprawa nawierzchni chodników Beata Kozikowska 2021-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441616 ZP.272.4.2021 Poprawa nawierzchni bitumicznej Barbara Petka 2021-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442194 ZP.272.3.2021 KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „LOKALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W PARTNERSTWIE TCZEWSKIM – EDYCJA II” ORAZ PROJEKTU PN. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM” Beata Kozikowska 2021-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
433596 ZP.272.2.2021 Usługa usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg publicznych oraz stref zamieszkania i stref ruchu oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Barbara Petka 2021-03-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
431226 ocds-148610-94b1852a-7a7b-11eb-86b1-a64936a8669f KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PT. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM” Beata Kozikowska 2021-03-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
407837 ZP.272.34.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2021-01-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
408024 ZP.272.32.2020 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKU URZĘDU Beata Kozikowska 2020-12-28 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
404865 ZP.272.33.2020 DOSTAWA AUTOBUSU MINIMUM 18-MIEJSCOWEGO ŁĄCZNIE Z MIEJSCEM DLA KIEROWCY, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH, PRZEZNACZONEGO DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PELPLINIE Beata Kozikowska 2020-12-17 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
400630 ZP.272.31.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Barbara Petka 2020-12-07 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
394762 ZP.272.28.2020 „Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego, w tym w ramach projektu pt. „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Aleksandra Dering 2020-11-19 10:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings