Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563553 ZP.272.1.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ BRANŻOWYCH W TCZEWIE PRZY UL. CZYŻYKOWSKIEJ 17, W RAMACH ZADANIA PN.„KOMPLEKSOWA MODRNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2022-01-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
553078 ZP.272.26.2021 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W TCZEWIE Beata Kozikowska 2022-01-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
546898 ZP.272.24.2021 Wykonanie dwóch kompletnych i kompleksowych dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie późniejszej realizacji robót budowlanych Barbara Petka 2021-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
545531 ZP.272.25.2021 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Barbara Petka 2021-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
538912 ZP.272.23.2021 DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Beata Kozikowska 2021-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
530241 ZP.272.21.2021 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Barbara Petka 2021-11-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
519092 ZP.272.18.2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, A TAKŻE UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH I ZWIĄZANYCH Z RODO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2021-10-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
523421 ZP.272.20.2021 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2021-10-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
519059 ZP.272.19.2021 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka 200 m. w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2717g - ul. Leśnej w miejscowości Radostowo" Aleksandra Dering 2021-10-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
513498 ZP.272.11.2021 NADZÓR INWESTORSKI DOTYCZĄCY ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 DLA DWÓCH ZADAŃ: „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” ORAZ „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Barbara Petka 2021-10-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings