Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889969 ZP.272.5.2024 Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G" Marcelina Kruża 2024-03-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
879612 ZP.272.2.2024 „Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2024-02-15 14:56:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
873039 ZP.272.1.2024 Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek Michalina Hinc 2024-01-26 08:39:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864541 ZP.272.27.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” Marcelina Kruża 2024-01-26 12:03:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852780 ZP.272.21.2023 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023” Beata Kozikowska 2024-01-26 14:13:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847713 ZP.272.22.2023 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW: OSOBOWEGO I MINIBUSA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2024-01-26 14:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701839 ZP.272.35.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:08:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634906 ZP.272.29.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:32:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
628225 ZP.272.21.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:36:01 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624473 ZP.272.18.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. SOBIESKIEGO 10A W TCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:37:22 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614760 ZP.272.16.2022 Wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania: „Poprawa nawierzchni chodników” Aleksandra Dering 2024-01-26 12:51:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
856790 ZP.272.23.2023 „Sprzątanie wewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” Aleksandra Dering 2023-12-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855408 ZP.272.12.2023 "Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2023-12-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844910 ZP.272.20.2023 „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2023-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844020 ZP.272.16.2023 „Dostawa tablic rejestracyjnych” Marcelina Kruża 2023-12-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
837937 ZP.272.19.2023 „REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 2819G" Beata Kozikowska 2023-11-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
837741 ZP.272.18.2023 Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach Aleksandra Dering 2023-11-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
836793 ZP.272.14.2023 „Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej” Aleksandra Dering 2023-11-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835396 ZP.272.15.2023 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRZEW I ZIELENI ORAZ SPRZĄTANIE W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO Marcelina Kruża 2023-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
832035 ZP.272.13.2023 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO Beata Kozikowska 2023-11-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810488 ZP.272.10.2023 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a Marcelina Kruża 2023-09-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to