Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614760 ZP.272.16.2022 Wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania: „Poprawa nawierzchni chodników” Aleksandra Dering 2022-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613437 ZP.272.15.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. SOBIESKIEGO 10A W TCZEWIE W RAMACH ZADAŃ PN.: „TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE” ORAZ „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE” Beata Kozikowska 2022-05-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
609234 ZP.272.14.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2022-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608600 ZP.272.9.2022 Wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tczewie Aleksandra Dering 2022-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601596 ZP.272.8.2022 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY MOSTU TCZEWSKIEGO Beata Kozikowska 2022-04-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
601949 ZP.272.12.2022 NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2716G W MIEJSCOWOŚCI RAJKOWY ORAZ DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BUKOWIEC” Beata Kozikowska 2022-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
601182 ZP.272.13.2022 Wykonanie prac związanych z informatyzacją materiałów Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aleksandra Dering 2022-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
591041 ZP.272.7.2022 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2716G W MIEJSCOWOŚCI RAJKOWY ORAZ DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BUKOWIEC” Beata Kozikowska 2022-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
594426 ZP.272.10.2022 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH EMULSJĄ I GRYSAMI – PRZY UŻYCIU REMONTERA TYPU PATCHER” Beata Kozikowska 2022-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
594104 ZP.272.11.2022 Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B i C wraz z egzaminem Aleksandra Dering 2022-04-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings